doc. MgA.

Barbora Klímová

ArtD.

FaVU, AEN – vedoucí

+420 54114 6514
qvklimovab@favu.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD.

Výuka

Garantované předměty

B1EN-LOborový ateliér I - Environment - letní
Česky, letní, FaVU, AEN
B1EN-ZOborový ateliér I - Environment - zimní
Česky, zimní, FaVU, AEN
B2EN-LOborový ateliér II - Environment - letní
Česky, letní, FaVU, AEN
B2EN-ZOborový ateliér II - Environment - zimní
Česky, zimní, FaVU, AEN
B3EN-LOborový ateliér III - Environment - letní
Česky, letní, FaVU, AEN
B3EN-ZOborový ateliér III - Environment - zimní
Česky, zimní, FaVU, AEN
B4EN-LOborový ateliér IV - Environment - letní
Česky, letní, FaVU, AEN
B4EN-ZOborový ateliér IV - Environment - zimní
Česky, zimní, FaVU, AEN
M1EN-LOborový ateliér navazující I - Environment - letní
Česky, letní, FaVU, AEN
M1EN-ZOborový ateliér navazující I - Environment - zimní
Česky, zimní, FaVU, AEN
M2EN-LOborový ateliér navazující II - Environment - letní
Česky, letní, FaVU, AEN
M2EN-ZOborový ateliér navazující II - Environment - zimní
Česky, zimní, FaVU, AEN

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021

Vyučované předměty

B1EN-LOborový ateliér I - Environment - letní
Přednáška, Česky, letní, FaVU, AEN
B1EN-ZOborový ateliér I - Environment - zimní
Přednáška, Česky, zimní, FaVU, AEN
B2EN-LOborový ateliér II - Environment - letní
Přednáška, Česky, letní, FaVU, AEN
B2EN-ZOborový ateliér II - Environment - zimní
Přednáška, Česky, zimní, FaVU, AEN
B3EN-LOborový ateliér III - Environment - letní
Přednáška, Česky, letní, FaVU, AEN
B3EN-ZOborový ateliér III - Environment - zimní
Přednáška, Česky, zimní, FaVU, AEN
B4EN-LOborový ateliér IV - Environment - letní
Seminář, Česky, letní, FaVU, AEN
B4EN-ZOborový ateliér IV - Environment - zimní
Přednáška, Česky, zimní, FaVU, AEN
M1EN-LOborový ateliér navazující I - Environment - letní
Přednáška, Česky, letní, FaVU, AEN
M1EN-ZOborový ateliér navazující I - Environment - zimní
Přednáška, Česky, zimní, FaVU, AEN
M2EN-LOborový ateliér navazující II - Environment - letní
Seminář, Česky, letní, FaVU, AEN
M2EN-ZOborový ateliér navazující II - Environment - zimní
Seminář, Česky, zimní, FaVU, AEN
3PODPPojednání o tématu disertační práce
Konzultace, Česky, letní, FaVU, KTDU
3SDP5Seminář k disertační práci 5
Seminář, Česky, zimní, FaVU
3SDP6Seminář k disertační práci 6
Seminář, Česky, letní, FaVU

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2020/2021