doc. MgA.

Barbora Klímová

ArtD.

FaVU, AEN – vedoucí

+420 54114 6514
qvklimovab@favu.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD.

Publikace

  • 2016

    KLÍMOVÁ, B.; KUPKOVA, M.; WOLLNER, J.; MAZANEC, M.; ZÁLEŠÁK, J.; JANEČKOVÁ, Z.; PTÁČEK, J. Naše věc. Brno: Turistické informační centrum města Brna, 2016. 196 s. ISBN: 978-80-906035-3-0.
    Detail

  • 2013

    KLÍMOVÁ, B. Navzájem. Umělci a společenství na Moravě 70.–80. let 20. století. mimo edice. mimo edice. Praha, Brno: Nakladatelství tranzit.cz v Praze, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, 2013. 252 s. ISBN: 978-80-214-4793- 6.
    Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.