doc. Ing.

Antonín Záděra

Ph.D.

FSI, ÚST OS – vedoucí odboru

+420 54114 2656, +420 54114 3185
zadera@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2014 – doc., VUT FSI v Brně, obor strojírenská technologie
 • 2008 – Ph.D., VUT FSI v Brně, obor strojírenská technologie
 • 2004 – Ing., VUT FSI v Brně, ÚST – Odbor slévárenství
 • 1998 – SPŠS Brno, strojírenství
 • 1995 – SOU automobilní Brno, obor automechanik

Přehled zaměstnání

 • 2014 – dosud, docent, FSI – VUT Brno, ÚST - Odbor slévárenství
 • 2008 – 2014, odborný asistent, FSI – VUT v Brně, ÚST - Odbor slévárenství
 • 2007 – 2008, asistent, FSI – VUT v Brně, ÚST - Odbor slévárenství
 • 2004 - 2006, interní doktorand, FSI – VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Metalurgie oceli – přednášky a cvičení
 • Metalurgie litin – cvičení
 • Teoretické základy oboru – přednášky a cvičení
 • Metalurgie (CME) - přednášky a cvičení
 • Fyzikálněchemické základy ocelářských pochodů - přednášky a cvičení
 • Technologie (WTC) - přednášky a cvičení
 • Úvod do materiálových věd a inženýrství (BUMVP) - přednášky a cvičení

Vědeckovýzkumná činnost

 • Metalurgie oceli a litin
 • Metalurgie austenitických, duplexních ocelí a niklových slitin
 • Termodynamika roztavených kovů a slitin
 • Technologie výroby masivních ocelových odlitků
 • Problematika tuhnutí odlitků
 • Analýzy metalugických a výrobních vad odlitků

Univerzitní aktivity

Člen akademického senátu FSI (2015-2017)

Vedoucí odboru slévárenství ÚST, FSI (2015-2017)

Mimouniverzitní aktivity

Člen výkonného výboru České slévárenské společnosti (2009-dosud)

Člen odborné komise oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem při ČSS

Organizační garant celostátní konference 48, 49, 50, 51, 52 a 53. slévárenské dny

Recenzent příspěvků v časopise Archives of Foundry Engineering

Medaile prof. Zdeňka Bůžka, udělená Českou slévárenskou společností za rozvoj slévárenského oboru a vědecký přínos

 

Projekty

 • 2017-2020 - řešitel projektu TH02020076, Výzkum a vývoj odlévání a svařování masivních odlitků z duplexních ocelí
 • 2017-2020 - spoluřešitel projektu TH02020445, Výzkum a vývoj nové technologie výroby tvarově složitých a tenkostěnných součástí využívaných v hydroenergetice
 • 2014-2017 - řešitel projektu TA04010113, Výzkum a vývoj technologie výroby těžkých odlitků z progresivních austenitických ocelí pro energetický průmysl
 • 2013-2015 - spoluřešitel projektu TA03011098, Vývoj technologie pro těžké odlitky z vysokolegovaných ocelí pro energetický a chemický průmysl
 • 2010-2013 - spoluřešitel projektu MPO TIP FR-TI2/091, Vývoj technologie těžkých odlitků pro energetiku a všeobecné strojírenství
 • 2009-2012 - spoluřešitel projektu MPO TIP FR-TI1/070, Výzkum a optimalizace technologie výroby masivních ocelových odlitků
 • 2008-2010 - spoluřešitel projektu MPO Tandem FT-TA5/048 Predikce a odstranění vnitřních a povrchových vad produktů slévárenské výroby
 • 2008-2010 - projekt MPO Tandem FT-TA5/089 Vývoj a výzkum nové technologie odlévání slitin železa, spolupráce v dílčí oblasti klasifikace a následného odstranění metalurgických vad u ocelových odlitků
 • 2008-2010 - spoluřešitel GAČR 106/08/0789, Nukleace grafitu a možnosti řízení jeho morfologie ve slitinách železa
 • 2006-2009 - spoluřešitel projektu MPO Tandem FT-TA 3/007 Výzkum a optimalizace výroby vysokolegovaných litin pro odlitky
 • 2005-2007 - spoluřešitel GAČR 106/05/0446, Reoxidační pochody při odlévání slitin železa
 • 2005 - 2007 - projekt MPO Impuls F1-IM/001 podaný SKS Krnov, spolupráce v dílčí oblasti projektu - sekundární metalurgie litin

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

38

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

20