doc. Ing. arch.

Antonín Odvárka

Ph.D.

FAST, ARC – docent

+420 54114 7439
odvarka.a@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D.

Projekty

  • 2019

    ODBORNÉ ARCHITEKTONICKÉ EXKURZE - pozapomenutá významná česká a evropská architektura., zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
    Detail

    Architektonické prvky a detaily staveb poválečné architektury, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
    Detail