Ing.

Anna Kruljacová

RE, RE-OMVV

kruljacova@ro.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Anna Kruljacová

Funkce

Fakulta podnikatelská

Studentská komora AS FP , předseda komory

Fakulta podnikatelská

Kolegium děkana, člen

Vysoké učení technické v Brně

Studenti komise pro tvůrčí činnost AS VUT, člen

Vysoké učení technické v Brně

Studenti ekonomické komise AS VUT, člen

Vysoké učení technické v Brně

Studentská komora AS VUT, člen

Vysoké učení technické v Brně

Studenti legislativní komise AS VUT, člen


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.