Ing.

Andrea Němcová

FEKT, UBMI

+420 54114 6676
nemcovaa@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Andrea Němcová

Publikace

 • 2019

  JINDRA, J.; NĚMCOVÁ, A. Stress detection on non-EEG physiolog. data. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. s. 203-206. ISBN: 978-80-214-5735-5.
  Detail | WWW

  MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMITAL, L.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M. Advanced P Wave Detection in Ecg Signals During Pathology: Evaluation in Different Arrhythmia Contexts. Scientific Reports, 2019, roč. 9, č. 18582, s. 1-11. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW

 • 2018

  NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. A Comparative Analysis of Methods for Evaluation of ECG Signal Quality after Compression. BioMed Research International, 2018, č. 2018, s. 1-26. ISSN: 2314-6133.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SMÍŠEK, R.; HEJČ, J.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; KOLÁŘOVÁ, J.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Multi-stage SVM approach for cardiac arrhythmias detection in short single-lead ECG recorded by a wearable device. PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT, 2018, roč. 39, č. 9, s. 1-14. ISSN: 0967-3334.
  Detail | WWW

  MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; GOLDMANN, T.; VÍTEK, M.; SMITAL, L. Automatic detection of P wave in ECG during ventricular extrasystoles. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. IFMBE Proceedings. Praha: Springer Singapore, 2018. s. 381-385. ISBN: 978-981-10-9038-7. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

  NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMÍŠEK, R.; SMITAL, L. Assessment of ECG Signal Quality After Compression. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE PROCEEDINGS. IFMBE Proceedings. Praha: Springer Singapore, 2018. s. 1-5. ISBN: 978-981-10-9038-7. ISSN: 1680-0737.
  Detail | WWW

  KAČNÍKOVÁ, D.; NĚMCOVÁ, A. Comparison of data from smartphones and specialised devices. In Proceedings of the 24th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018. s. 28-30. ISBN: 978-80-214-5614-3.
  Detail | WWW

 • 2017

  NĚMCOVÁ, A.; JANOUŠEK, O.; VÍTEK, M.; PROVAZNÍK, I. Testing of features for fatigue detection in EOG. BIO- MEDICAL MATERIALS AND ENGINEERING, 2017, roč. 28, č. 4, s. 379-392. ISSN: 0959-2989.
  Detail | WWW

  VÍTEČEK, J.; GURYČA, O.; NĚMCOVÁ, A. Měření tepové frekvence s využitím chytrého telefonu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, roč. 19, č. 2, s. 66-72. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  VÍTEČEK, J.; NĚMCOVÁ, A. Heart rate measurement using smartphone accelerometer. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 21-23. ISBN: 978-80-214-5496- 5.
  Detail

  MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R. Detection of P Wave During Second-Degree Atrioventricular Block in Ecg Signals. In Proceedings of the 23st Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. s. 655-659. ISBN: 978-80-214-5496-5.
  Detail

  NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M. Application of SWT for Heart Rate Monitoring Using Smartphone Camera. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Mikulov 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. s. 49-52. ISBN: 978-80-214-5526- 9.
  Detail | WWW

  SMÍŠEK, R.; HEJČ, J.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; CHMELÍK, J.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. SVM Based ECG Classification Using Rhythm and Morphology Features, Cluster Analysis and Multilevel Noise Estimation. In Computing in Cardiology 2017. Computers in Cardiology. Rennes, France: 2017. s. 1-4. ISBN: 978-1-5090-0684-7. ISSN: 0276-6574.
  Detail

  HEJČ, J.; SMÍŠEK, R.; RONZHINA, M.; NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; CHMELÍK, J.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.; SMITAL, L.; VÍTEK, M. Systém pro automatickou klasifikaci fibrilace síní z krátkodobých jednosvodových EKG záznamů. 2017.
  Detail

  NĚMCOVÁ, A.; SMÍŠEK, R.; VÍTEČEK, J.; GURYČA, O.; VYKYDAL, V.; VAŘEČKA, M.; KAČNÍKOVÁ, D.; KARMAZINOVÁ, I.; KOČENDOVÁ, K.; MARTINKOVÁ, T.; MARŠÁNOVÁ, L.; VÍTEK, M. Využití chytrého telefonu pro monitorování zdravotního stavu uživatele. In Trendy v biomedicínském inženýrství 2017. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-4099- 4.
  Detail

  MARŠÁNOVÁ, L.; RONZHINA, M.; SMÍŠEK, R.; VÍTEK, M.; NĚMCOVÁ, A.; SMITAL, L.; NOVÁKOVÁ, M. ECG features and methods for automatic classification of ventricular premature and ischemic heartbeats: A comprehensive experimental study. Scientific Reports, 2017, č. 7, s. 1-11. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2016

  NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M. Compression of ECG signals using SPIHT – alternatives to wavelet transform. In Sborník příspěvků studentské konference Blansko 2016. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. s. 67-70. ISBN: 978-80-214-5389- 0.
  Detail

  NĚMCOVÁ, A.; MARŠÁNOVÁ, L.; SMÍŠEK, R. Recommendations for ECG Acquisition Using BITalino. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. s. 543-547. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  Detail | WWW

  NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M. Evaluation of Distortion of ECG Signals after Compression. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016. s. 370-374. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  Detail | WWW

  SMÍŠEK, R.; MARŠÁNOVÁ, L.; NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M.; KOZUMPLÍK, J.; NOVÁKOVÁ, M. CSE database: extended annotations and new recommendations for ECG software testing. Medical and Biological Engineering and Computing, 2016, roč. 54, č. 12, s. 1-10. ISSN: 0140-0118.
  Detail | WWW

 • 2015

  NĚMCOVÁ, A.; VÍTEK, M. ECG signal compression based on fractals and RLE. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015. s. 486-490. ISBN: 978-80-214-5148- 3.
  Detail | WWW

  NĚMCOVÁ, A.; JANOUŠEK, O.; VÍTEK, M. Aplikace pro hodnocení únavy z elektrookulogramu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, roč. 17, č. 5, s. 161-166. ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

 • 2014

  NĚMCOVÁ, A.; JANOUŠEK, O.; VÍTEK, M. Hodnocení únavy pomocí elektrookulografie. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 16, č. 5, s. 170-181. ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.