Ing.

Andrea Hurčíková

Ph.D.

FCH, ÚFSCH – ost.pedag.prac.

+420 54114 9399
kargerova@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Andrea Hurčíková, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  KARGEROVÁ, A.; PEKAŘ, M. Ultrasonic study of hyaluronan interactions with Septonex – a pharmaceutical cationic surfactant. Carbohydrate Polymers, 2019, roč. 204, č. 1, s. 17-23. ISSN: 0144-8617.
  Detail | WWW

  KALINA, M.; KARGEROVÁ, A.; PEKAŘ, M. DEAE-dextran hydrochloride behaviour in aqueous solution—The effect of ionic strength and concentration. Carbohydrate Polymers, 2019, č. 220, s. 163-169. ISSN: 0144-8617.
  Detail | WWW

 • 2018

  SMILEK, J.; LAŠTŮVKOVÁ, M.; VLACHOVÁ, K.; OHAREK, L.; KARGEROVÁ, A.; MACHÁČEK, O.; ROUPEC, J. Sedimentation analysis of magnetorheological fluids stabilized by amphiphilic compounds by analytical centrifuge. Book of Abstracts of 32nd Conference of The European Colloid and Interface Society - ECIS2018. Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana. Ljubljana, Slovinsko: ECIS, 2018. ISBN: 978-961-6756-90-7.
  Detail

  JUGL, A.; KARGEROVÁ, A. Characterization of hyaluronic acid by high resolution ultrasonic spectroscopy. HRUS 2018 International Conference and School on High Resolution Ultrasonic Spectroscopy (HR-US) Final Program, Book of Abstract, and Practical Courses. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2018. s. 32-32.
  Detail | WWW

  KARGEROVÁ, A.; PEKAŘ, M. High-resolution ultrasonic spectroscopy for studying of polyelectrolytes and surfactants. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2018. s. 12-12.
  Detail | WWW

  KOLENOVÁ, M.; KARGEROVÁ, A. The interactions of dextran with surfactant SDS. Book of abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2018. s. 35-36.
  Detail | WWW

  VACULÍKOVÁ, H.; KARGEROVÁ, A. The Measurement of collagen and hyaluronan by high-resolution ultrasonic spectroscopy. Book of abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2018. s. 41-41.
  Detail | WWW

  OBRŠLÍKOVÁ, M.; KARGEROVÁ, A. Criticele micelle concentrtation of CAE. Boook of abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2018. s. 25-26.
  Detail | WWW

  JARÁBKOVÁ, S.; KALINA, M.; KARGEROVÁ, A.; KROUSKÁ, J.; PEKAŘ, M. INTERACTIONS OF DEAED-DIETHYLAMINOETHYL DEXTRAN HYDROCHLORIDE AND SODIUM DODECYL SULFATE IN THE RESEARCH OF HYDROGELS. NANOCON 2018 - Abstracts. 1st. Ostrava: TANGER Ltd., Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech republic, EU, 2018. s. 106-106. ISBN: 978-80-87294-85-7.
  Detail

 • 2017

  JUGL, A.; KARGEROVÁ, A. High resolution ultrasonic spectroscoy used for the study of thermal behavior of hyaluronan. International Workshop: "Recent applications of high-resolution ultrasonic spectroscopy for monitoring of hydrolytic activities in milks". Belfield 4, Dublin, Ireland: School of Chemistry, University College Dublin, 2017. s. 14-14.
  Detail

  KARGEROVÁ, A. Collagen-hyaluronan in colloidal silver. Boks 1072 Blindern, NO-0316 OSLO, Norway: Scandinavian Society for Biomaterials, 2017. s. 44-44.
  Detail

 • 2015

  KARGEROVÁ, A. Roztoky hyaluronanu a kolagenu v koloidním stříbře. 2015. s. 1-6.
  Detail

 • 2014

  JUGL, A.; KARGEROVÁ, A.; PEKAŘ, M. Charakterizace kyseliny hyaluronové ultrazvukovou spektroskopií. In Studentská odborná konference Chemie je život 2014 Sborník příspěvků. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2014. s. 78-81. ISBN: 978-80-214-5078-3.
  Detail

  KARGEROVÁ, A.; PEKAŘ, M. High-Resolution Ultrasonic Spectroscopy Study of Interactions Between Hyaluronan and Cationic Surfactants. Langmuir, 2014, roč. 30, č. 40, s. 11866-11872. ISSN: 0743-7463.
  Detail

  KARGEROVÁ, A.; PEKAŘ, M. Densitometry and ultrasound velocimetry of hyaluronan solutions in water and in sodium chloride solution. CARBOHYDRATE POLYMERS, 2014, roč. 106, č. 1, s. 453-459. ISSN: 0144- 8617.
  Detail

 • 2013

  KARGEROVÁ, A.; PEKAŘ, M. Interaction of hyaluronan and CTAB studied by high resolutuon ultrasonic spectroscopy. 9th International Conference on Hyaluronan. Oklahoma City, Oklahoma, USA: University of Oklahoma Health Sciences Center (OUHSC), 2013. s. 113-113.
  Detail

 • 2012

  KLUČÁKOVÁ, M.; KARGEROVÁ, A.; NOVÁČKOVÁ, K. Conformational changes in humic acids in aqueous solutions. Chemical Papers, 2012, roč. 66, č. 9, s. 875-880. ISSN: 0366- 6352.
  Detail

  KARGEROVÁ, A.; PEKAŘ, M. High resolution ultrasonic spectroscopy for measuring of interactions of hyaluronan with surfactants contribution. In Studentská konference Chemie je život, Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00, Brno, 2012. s. 316-321. ISBN: 978-80-214-4425- 6.
  Detail

 • 2011

  KLUČÁKOVÁ, M.; KARGEROVÁ, A.; NOVÁČKOVÁ, K. Conformational Changes in Aqueous Solutions of Humic Acids. Chemické listy. Chemické listy. Brno: Czech Chemical Society, 2011. s. 896-897. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.