Ing.

Aleš Povalač

Ph.D.

FEKT, UREL – vědecký pracovník

+420 54114 6578
povalac@feec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Aleš Povalač, Ph.D.

Publikace

 • 2019

  POVALAČ, A.; MIKULÁŠEK, T.; ZÁPLATA, F. Ultra-Low Power Identification in Explosive Environments. In Proceedings of 29th International Conference Radioelektronika 2019. Pardubice, Czech Republic: 2019. s. 55-58. ISBN: 978-1-5386-9322-3.
  Detail

  POVALAČ, A.; MIKULÁŠEK, T.; ZÁPLATA, F. TH03010222: Systém pro vzdálené řízení, správu a kontrolu ekonomiky provozu vozových parků s prioritou v odpadovém hospodářství - Technická zpráva 2019. 2019. s. 1-23.
  Detail

 • 2018

  BOUWMEESTER, J.; VAN DER LINDEN, S.; POVALAČ, A.; GILL, E. Towards an Innovative Electrical Interface Standard for PocketQubes and CubeSats. ADVANCES IN SPACE RESEARCH, 2018, roč. 62, č. 12, s. 3423-3437. ISSN: 0273-1177.
  Detail | WWW

  POVALAČ, A.; MIKULÁŠEK, T.; ZÁPLATA, F. TH03010222: Systém pro vzdálené řízení, správu a kontrolu ekonomiky provozu vozových parků s prioritou v odpadovém hospodářství - Technická zpráva 2018. 2018. s. 1-22.
  Detail

 • 2017

  FOJTLÍN, M.; FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; POVALAČ, A.; URBANEC, T.; JÍCHA, M. An Innovative HVAC Control System: Implementation and testing in a vehicular Cabin. JOURNAL OF THERMAL BIOLOGY, 2017, roč. 70, č. 2017, s. 64-68. ISSN: 0306-4565.
  Detail | WWW

 • 2016

  FOJTLÍN, M.; FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; POVALAČ, A.; URBANEC, T. An Innovative HVAC Control System - Implementation and Testing in a Vehicular Cabin. Proceedings of the 11th International Meeting on Thermal Manikin and Modelling (11i3m). Suzhou, China: Proceedings of the 11th International Meeting on Thermal Manikin and Modelling (11i3m), 2016. s. 49-49. ISBN: 978-988-77662-0- 9.
  Detail | WWW

  VAN DER LINDEN, S.; BOUWMEESTER, J.; POVALAČ, A. Design and Validation of an Innovative Data Bus Architecture for CubeSats. Proceedings of 14th Reinventing Space Conference, 24-27 October 2016, London, UK. London, UK: 2016. s. 1-12.
  Detail

 • 2015

  FEDRA, Z.; POVALAČ, A. Počítačové systémy a jejich aplikace, přednášky. Brno: Vysoké učení technivké v Brně, 2015. s. 1-73. ISBN: 978-80-214-5174- 2.
  Detail

  FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; FOJTLÍN, M.; POVALAČ, A.; URBANEC, T. Implementation of the equivalent temperature measurement system as a part of the vehicle Heating, ventilation and Air- conditioning unit. Proceedings of the 16th International Conference on Environmental Ergonomics. Portsmouth, United Kingdom: International Society for Environmental Ergonomics, 2015. s. 179-179. ISBN: 978 1 86137 656 5.
  Detail | WWW

  FEDRA, Z.; POVALAČ, A. Počítačové systémy a jejich aplikace, cvičení. Brno: Vysoké učení technivké v Brně, 2015. s. 1-73. ISBN: 978-80-214-5173- 5.
  Detail

 • 2014

  POVALAČ, A.; ŠEBESTA, J. Backscatter Phase Evaluation Based on Scatterplot Cluster Detection. In 24th International Conference Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA 2014). 2014. s. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713- 4.
  Detail

  VYCHODIL, J.; POVALAČ, A. Analyzátor UHF RFID komunikace založený na SDR. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 16, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  ŽÁK, T.; POVALAČ, A.; ŠOTNER, R. Telemetrie pro RC modely letadel. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 16, č. 6, s. 232-246. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

 • 2013

  POVALAČ, A.; VYCHODIL, J. Souhrnná výzkumná zpráva k HS: Vývoj systému pro provoz lasertagu. 2013. s. 1-22.
  Detail

  HOFMAN, J.; POVALAČ, A. Emulace navigačního signálu systému GPS. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 2013, č. 1, s. 38-43. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

 • 2012

  RAIDA, Z.; KOLKA, Z.; MARŠÁLEK, R.; PETRŽELA, J.; PROKEŠ, A.; ŠEBESTA, J.; GÖTTHANS, T.; HRUBOŠ, Z.; KINCL, Z.; KLOZAR, L.; POVALAČ, A.; ŠOTNER, R.; KADLEC, P. Communication subsystems for emerging wireless technologies. Radioengineering, 2012, roč. 21, č. 4, s. 1-14. ISSN: 1210- 2512.
  Detail

  ŠTOHANZL, M.; POVALAČ, A. FPGA Based 1 Gbps Ethernet Header Detector. In Proceedings of the conference Vsacký Cáb 2012. 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4579- 6.
  Detail

  POVALAČ, A. Virtualization and Remote Administration for Course on Computer and Communication Networks. In Proceedings of the conference Vsacký Cáb 2012. 2012. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4579- 6.
  Detail

  POVALAČ, A.; WITRISAL, K.; ŠEBESTA, J. Degenerate RFID Channel Modeling for Positioning Applications. Radioengineering, 2012, roč. 21, č. 4, s. 1163-1170. ISSN: 1210- 2512.
  Detail

  DUŠEK, M.; POVALAČ, A.; DERBEK, V.; ŠEBESTA, J.; MARŠÁLEK, R. Hardware and Software Stack for an SDR- based RFID Test Platform. In Proceedings of 2012 Fourth International EURASIP Workshop on RFID Technology RFID 2012. Torino, Italy: IEEE Computer Society Conference Publishing Services (CPS), 2012. s. 41-45. ISBN: 978-0-7695-4813- 5.
  Detail

 • 2011

  POVALAČ, A.; ŠEBESTA, J. Phase Difference of Arrival Distance Estimation for RFID Tags in Frequency Domain. In Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on RFID- Technologies and Applications. Sitges, Barcelona, Spain: 2011. s. 180-185. ISBN: 978-1-4577-0027- 9.
  Detail

  POVALAČ, A. RFID Ranging Methods and Positioning Techniques. In Proceedings of 9th international conference Vsacký Cáb 2011. Brno University of Technology, 2011. s. 109-112. ISBN: 978-80-214-4319- 8.
  Detail

  POVALAČ, A.; ŠEBESTA, J. Experimental Front End for UHF RFID Reader. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 1, s. 55-59. ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  POVALAČ, A. Využití FD- PDoA metody pro lokalizaci UHF RFID tagů v bezodrazové komoře. In Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/ H027 v roce 2011. Brno: FEKT VUT v Brně, 2011. s. 85-88. ISBN: 978-80-214-4368- 6.
  Detail

 • 2010

  POVALAČ, A. Měření vzdálenosti UHF RFID tagů s využitím fáze přijatého signálu. In Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/ H027 v roce 2010. Brno: FEKT VUT v Brně, 2010. s. 82-85. ISBN: 978-80-214-4190- 3.
  Detail

  POVALAČ, A.; ŠEBESTA, J. Phase of Arrival Ranging Method for UHF RFID Tags Using Instantaneous Frequency Measurement. In ICECom 2010, Conference Proceedings (CD-ROM). Dubrovnik, Croatia: KoREMA, 2010. s. 1-4. ISBN: 978-953-6037-58- 2.
  Detail | WWW

  POVALAČ, A.; ZAMAZAL, M.; ŠEBESTA, J. Firmware Design for a Multi- Protocol UHF RFID Reader. In Proceedings of the 20th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2010. Brno: 2010. s. 199-202. ISBN: 978-1-4244-6319- 0.
  Detail | WWW

 • 2009

  POVALAČ, A. Prostorová identifikace RFID etiket v pásmu UHF. In Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/ H027 v roce 2009. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2009. s. 80-83. ISBN: 978-80-214-4017- 3.
  Detail

  POVALAČ, A. Přímá číslicová syntéza s obvodem AD9951. In Proceedings of the 15th Conference Student EEICT. FEKT VUT v Brně: 2009. s. 44-46. ISBN: 978-80-214-3868- 2.
  Detail

 • 2008

  POVALAČ, A. Řadič bezkartáčového ss. motoru. In Proceedings of the 14th conference Student EEICT 2008, Volume 2 - Papers written by master students. 1. Brno: VUT v Brně, FEKT a FIT, 2008. s. 114-116. ISBN: 978-80-214-3615- 2.
  Detail

  RUMÁNEK, J.; ŠEBESTA, J.; POVALAČ, A.; VYSKOČIL, P. AUTOMATED SYSTEM FOR ZONING MEASUREMENT. PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 2008, roč. 35, č. 1, s. 13-15. ISSN: 2070- 3740.
  Detail

 • 2007

  POVALAČ, A. Dálkové ovládání měřících přístrojů v SRD pásmu. In Sborník konference Student EEICT 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEKT a FIT, 2007. s. 60-62. ISBN: 978-80-214-3407- 3.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.