Ing.

Adéla Žižlavská

FAST, CENTRUM-AdMaS – vědecký pracovník

+420 54114 8077
gotzingerova.a@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Adéla Žižlavská

Publikace

 • 2019

  ŽIŽLAVSKÁ, A.; SUKOVÁ, P.; HLAVÍNEK, P. Odstraňování vybraných polutantů pomocí dřevokazných hub. In MĚSTSKÉ VODY 219. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 213-220. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  ŽIŽLAVSKÁ, A.; SUKOVÁ, P.; HLAVÍNEK, P. Testování účinnosti odbourávání sulfonamidových antibiotik pomocí bionosičů inokulovaných dřevokaznými houbami druhu Trametes versicolor. Vodní hospodářství, 2019, roč. 69, č. 9, s. 22-27. ISSN: 1211-0760.
  Detail | WWW

  ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P. Pharmaceuticals in the urban water cycle. In Management of Water Quality and Quantity. Cham, Deutschland: Springer, 2019. s. 133-162. ISBN: 978-3-030-18359-2.
  Detail | WWW

  SUKOVÁ, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; LANDOVÁ, P.; ŠVESTKOVÁ, T.; VÁVROVÁ, M. Alternative methods for elimination of antibiotics from wastewater. Sborník abstraktů: 7. ročník konference Česká chromatografická škola HPLC 2019. Zaječí: Česká chromatografická škola – HPLC 2019, 2019. s. 51-52.
  Detail | WWW

  SUKOVÁ, P.; LANDOVÁ, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P. Elimination of pharmaceuticals from aquatic environment using enzymatic apparatus of wood decaying fungi. Lodz, Poland: 20th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC20, 2019. s. 75-75.
  Detail

 • 2018

  HLAVÍNEK, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A. Occurrence and removal of emerging micropollutants from urban wastewater. In Water Management and the Environment: Case Studies. 1. Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2018. s. 231-254. ISBN: 978-3-319-79014-5.
  Detail | WWW

  SUKOVÁ, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; ŠVESTKOVÁ, T.; VÁVROVÁ, M. Eliminace sulfonamidových antibiotik z akvatické matrice pomocí dřevokazných hub. Chémia a technológie pre život. Slovenská technická univerzita v Bratislave: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, 2018. s. 389-390. ISBN: 978-80-89597-99-4.
  Detail | WWW

  SUKOVÁ, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A.; ŠVESTKOVÁ, T.; VÁVROVÁ, M. Removal of sulfonamides antibiotics by wood-decay fungi from water matrix. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 147-147.
  Detail | WWW

 • 2013

  HLAVÍNEK, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A. Advanced oxidation technologies for removal of xenobiotics from storm water. In IX. Kárpát- Medencei Környezettudományi Konferencia. 1. Miskolc: Kiadó - Miskolci Egyetem, Müszaki Földtudományi Kar, 2013. s. 429-437. ISBN: 978-963-358-032- 5.
  Detail

  ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P. Problems related with presence of xenobiotics in stormwater intended for nonpotable reuse in households, irrigation or other commercial usage. In IX. Kárpát- Medencei Környezettudományi Konferencia. 1. Miskolc: Kiadó - Miskolci Egyetem, Müszaki Földtudományi Kar, 2013. s. 477-483. ISBN: 978-963-358-032- 5.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A. Contamination of stormwater by xenobiotics. In Hydrologic risks - floods and droughts. 1. Košice, Slovenská republika: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2013. s. 120-124. ISBN: 978-80-553-1492- 1.
  Detail

  ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P. Decreasing risk of stormwater contamination during storm event. Městské vody 2013. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2013. s. 227-234. ISBN: 978-80-86020-77- 8.
  Detail

 • 2012

  ŽIŽLAVSKÁ, A.; HLAVÍNEK, P. Problematika odstraňování xenobiotik z průmyslových odpadních vod. In 44. konferencia vodohospodárov v priemysle. 1. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě,SvF, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, 2012. s. 134-147. ISBN: 978-80-227-3809- 5.
  Detail

  ŽIŽLAVSKÁ, A. Problematika zneškodňování xenobiotik v městských odpadních vodách. In Odpadové vody 2012. 1. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2012. s. 123-128. ISBN: 978-80-970896-2- 7.
  Detail

  HLAVÍNEK, P.; ŽIŽLAVSKÁ, A. Occurence and possibilities of xenobiotics from storm- waters. In 11. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, 2012. s. 167-171. ISBN: 978-80-89385-22- 5.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.