Ing.

Adam Ligocki

CEITEC VUT, RG-2-02 – vědecký pracovník

Odeslat VUT zprávu

Ing. Adam Ligocki

Publikace

 • 2019

  LIGOCKI, A. Collision Avoidance for ATEROS Robotic System. In Proceedings of the 25thConference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické vBrně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. s. 576-580. ISBN: 978-80-214-5735-5.
  Detail | WWW

  JELÍNEK, A.; LIGOCKI, A. Lines to Planes Registration. In Proceedings of the 16th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics - Volume 1: ICINCO. Science and Technology Publications, 2019. s. 625-632. ISBN: 978-989-758-380-3.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  LIGOCKI, A. SENSORIC FUSION FOR 3D DYNAMIC MAPPING. 2019.
  Detail

  JELÍNEK, A.; LIGOCKI, A. On registration of vector maps with known correspondences. Advances in Electrical and Electronic Engineering - intenetový časopis (http://advances.utc.sk), 2019, roč. 17, č. 3, s. 330-342. ISSN: 1804-3119.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  LIGOCKI, A.; JELÍNEK, A. Fusing the RGBD SLAM with Wheel Odometry. PDeS sborník. 2019. s. 1-6. ISBN: 1757899X.
  Detail

 • 2018

  LIGOCKI, A. DATA ACQUISITION SENSORY FRAMEWORK FOR AUTONOMOUS ROBOTS. In Sborník EEICT 2018. 2018. Brno: Vysoké učení technické vBrně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologi, 2018. s. 388-392. ISBN: 978-80-214-5614-3.
  Detail | WWW

 • 2017

  LIGOCKI, A. Methods for Simultaneous self Localization and Mapping for Depth Cameras. In Sborník EEICT 2017. Brno: 2017. s. 193-195. ISBN: 978-80-214-5496-5.
  Detail | WWW

 • 2013

  LIGOCKI, A.; OPIOŁ, Z. AUTONOMOUS ROBOT WITH IMAGE PROCESSING. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2013.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.