Ing.

František Vdoleček

CSc.

FSI, ÚAI OA – odborný asistent

+420 54114 2202
vdolecek@fme.vutbr.cz
1772/osobní číslo VUT

Odeslat VUT zprávu

Ing. František Vdoleček, CSc.

Publikace

 • 2017

  VDOLEČEK, F. Měření a diagnostika. Technická diagnostika, 2017, roč. XXVI, č. Z1, s. 284-288. ISSN: 1210-311X.
  Detail | WWW

  VDOLEČEK, F. Zamyšlení nad technickou diagnostikou. Spravodaj ATD SR, 2017, roč. 14, č. 1/ 2017, s. 10-15. ISSN: 1337-8252.
  Detail | WWW

  VDOLEČEK, F. New Trends in the Fields of Technical Diagnostics and their Impact on Acoustics. Akustika, 2017, roč. 28, č. september2017, s. 103-105. ISSN: 1801-9064.
  Detail | WWW

 • 2016

  VDOLEČEK, F. Quarter Century with Measurement Uncertainties. Akustika, 2016, roč. 26, č. september 2016, s. 38-41. ISSN: 1801-9064.
  Detail | WWW

 • 2015

  VDOLEČEK, F. Výročí v oboru termodiagnostiky. Technická diagnostika, 2015, roč. XXIV, č. Z1, s. 324-327. ISSN: 1210- 311X.
  Detail | WWW

 • 2014

  VDOLEČEK, F. Sensor and Control Result. In Proceedings of the 2014 15th International Carpathian Control Conference. IEEE CFP1442L- CDR. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2014. s. 656-659. ISBN: 978-1-4799-3527- 7.
  Detail | WWW

  VDOLEČEK, F.; VOJÁČEK, Z. Měřicí řetězec a přesnost diagnózy. Technická diagnostika, 2014, roč. XXIII, č. Z1, s. 347-352. ISSN: 1210- 311X.
  Detail

 • 2013

  VDOLEČEK, F. Technická diagnostika a metrologie. Technická diagnostika, 2013, roč. 22, č. Z1, s. 400-403. ISSN: 1210- 311X.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Measurement and Uncertainties. Akustika, 2013, roč. 20, č. 20/ 2013, s. 58-60. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

 • 2012

  VDOLEČEK, F.; JANEČKA, J.; KOŠÍKOVÁ, J. Modely pro výuku termodiagnostiky. Technická diagnostika, 2012, roč. 21, č. Z1, s. 347-352. ISSN: 1210- 311X.
  Detail

  KOŠÍKOVÁ, J.; JANEČKA, J.; VDOLEČEK, F. Problémy s přesností parametrů tepelné pohody. In XXXVI. Seminar ASR 2012 - "Instruments and Control". Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2012. s. 41-49. ISBN: 978-80-248-2626- 4.
  Detail | WWW

  JANEČKA, J.; KOŠÍKOVÁ, J.; MLČÁK, R.; VDOLEČEK, F.; PAVELEK, M. Ověřování a kalibrace snímačů tepelné pohody. Automa, 2012, roč. 18, č. 4, s. 10-12. ISSN: 1210- 9592.
  Detail | WWW

  KOŠÍKOVÁ, J.; JANEČKA, J.; VDOLEČEK, F. Komplexní sledování tepelné pohody. In Sborník přednášek z 8.technické konference Automatizace, regulace a procesy. ARaP. Praha: ČVUT v Praze FS, 2012. s. 61-66. ISBN: 978-80-903844-7- 7.
  Detail

  KOŠÍKOVÁ, J.; VDOLEČEK, F.; JANEČKA, J. Sledovanie strednej radiačnej teploty a operativne teploty ako parametrov pracovného prostredia. In Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky 2012. Košice: ATD SR + TU Košice FS, 2012. s. P5_ 1 (P5_8 s.)ISBN: 978-80-553-1088- 6.
  Detail | WWW

  KOŠÍKOVÁ, J.; VDOLEČEK, F.; JANEČKA, J. Sledovanie strednej radiačnej teploty a operativne teploty ako parametrov pracovného prostredia. Spravodaj ATD SR, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 5-8. ISSN: 1337- 8252.
  Detail

 • 2011

  VDOLEČEK, F.; KOŠÍKOVÁ, J.; JANEČKA, J. Tepelná pohoda v širších souvislostech. Automa, 2011, roč. 17, č. 12, s. 22-23. ISSN: 1210- 9592.
  Detail | WWW

  KOŠÍKOVÁ, J.; VDOLEČEK, F.; JANEČKA, J. Thermo diagnostics use for monitoring of the working environment parameters. Spravodaj ATD SR, 2011, roč. 2011, č. 1,2. 2011, s. 29-31. ISSN: 1337- 8252.
  Detail | WWW

  VDOLEČEK, F. Několik poznámek k nejistotám měření v diagnostice. Technická diagnostika, 2011, roč. 20, č. Z1, s. 506-509. ISSN: 1210- 311X.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Diagnostika, nejistoty měření a prokazování shody. Automa, 2011, roč. 17, č. 4, s. 12-14. ISSN: 1210- 9592.
  Detail | WWW

  KOŠÍKOVÁ, J.; VDOLEČEK, F.; JANEČKA, J. Thermo diagnostics use for monitoring of the working environment parameters. In Zborník XIV. medzinárodnej vedeckej konferencie DIS 2011. DIS. Košice: Asociácia technických diagnostikov SR, 2011. s. P9_ 1 (P9_9 s.)ISBN: 978-80-553-0732- 9.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Terminology in branch of measurement uncertainties. Akustika, 2011, roč. 16, č. 16/ 2011, s. 40-42. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

 • 2010

  ZUTH, D.; VDOLEČEK, F.; ROJKA, A. Zásadní vliv snímače na výslednou nejistotu diagnózy. Automa, 2010, roč. 16, č. 12, s. 29-30. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  KOŠÍKOVÁ, J.; JANEČKA, J.; VDOLEČEK, F.; ZUTH, D. Accuracy and Uncertainties in Airflow Measurement. In ME 2010 - Mechanical Engineering 2010. Bratislava: STU Bratislava - FME, 2010. s. S2- 49 (S2-54 s.)ISBN: 978-80-227-3304- 5.
  Detail

  VDOLEČEK, F.; ZUTH, D. Examples of Uncertainties Analyze in Vibration Diagnostics and Acoustics. Akustika, 2010, roč. 14, č. 14/ 2010, s. 40-44. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  ZUTH, D.; VDOLEČEK, F. Analýza nejistot ve vibrodiagnostice. Automa, 2010, roč. 16, č. 7, s. 41-45. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  ZUTH, D.; VDOLEČEK, F. Zdroje nejistot ve vibrodiagnostice. Automa, 2010, roč. 16, č. 6, s. 40-42. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  VDOLEČEK, F.; ZUTH, D. Příspěvek k diskusi o nejistotách ve vibrodiagnostice. Technická diagnostika, 2010, roč. 19, č. z1, s. 423-429. ISSN: 1210- 311X.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Measuring chain, sensor and result of diagnosis. In Sborník přednášek 33. mezinárodní konference TD 2010 - DIAGON 2010. Zlín: Academia centrum UTB ve Zlíně, 2010. s. 51-54. ISBN: 978-80-7318-940- 2.
  Detail

  ZUTH, D.; VDOLEČEK, F. Měření vibrací ve vibrodiagnostice. Automa, 2010, roč. 16, č. 1- 2010, s. 32-36. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  JANEČKA, J.; VDOLEČEK, F.; KOŠÍKOVÁ, J.; ZUTH, D. Smart Sensor of Airflow Velocity. In ME 2010 - Mechanical Engineering 2010. Bratislava: STU Bratislava - FME, 2010. s. S2- 43 (S2-48 s.)ISBN: 978-80-227-3304- 5.
  Detail

 • 2009

  VDOLEČEK, F.; ZUTH, D. Measurement Uncertainties Sources in Vibration Diagnostics. Technická diagnostika, 2009, roč. 18., č. Z1, s. 379-382. ISSN: 1210- 311X.
  Detail

  VDOLEČEK, F.; ZUTH, D. Vliv teploty na vibrodiagnostiku. Technická diagnostika, 2009, roč. 18., č. Z1, s. 383-389. ISSN: 1210- 311X.
  Detail

  VDOLEČEK, F.; ZUTH, D.; JANEČKA, J. Kybernetika a snímače tepelné pohody. In Šedesát let kybernetiky. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. s. 30-36. ISBN: 978-80-7204-662- 1.
  Detail

  ZUTH, D.; VDOLEČEK, F. Možnosti a problémy moderní (vibro) diagnostiky. Automa, 2009, roč. 15, č. 10, s. 10-13. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Vibration Diagnostics and Diagnosis Accuracy. In TD 2009 - DIAGON 2009. Zlín: UTB Zlín, 2009. s. 7-12. ISBN: 978-80-7318-840- 5.
  Detail

  JANEČKA, J.; ZUTH, D.; VDOLEČEK, F. Měření střední radiační teploty. In Měření a regulace teplot v teorii a praxi. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2009. s. 91-96. ISBN: 978-80-87294-02- 4.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Environment Influences on Measurement Result. Akustika, 2009, roč. 12, č. 12/ 2009, s. 39-43. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

 • 2008

  VDOLEČEK, F. Technical Diagnostics in Predictive Maintenance. In Sborník mezinárodní konference TD 2008 - DIAGON 2008. Zlín: Academia centrum UTB ve Zlíně, 2008. s. 7-10. ISBN: 978-80-7318-707- 1.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Technická diagnostika v systémech údržby. Automa, 2008, roč. 14, č. 5, s. 30-32. ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Accuracy of Measurement Results. Akustika, 2008, roč. 10, č. 10/ 2008, s. 42-47. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Measurement Uncertainties in Attestation of Conformity. In Mechanical Engineering 2008 - Proceedings of the Abstracts. Bratislava: SjF STU v Bratislave, 2008. s. II- 3 (II-4 s.)ISBN: 978-80-227-2987- 1.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Links between Diagnostics, Automation and Measurement. Technická diagnostika, 2008, roč. 17, č. Z1, s. 449-453. ISSN: 1210- 311X.
  Detail

 • 2007

  VDOLEČEK, F. Maintenance System and Acceptable Diagnostics. In Sborník přednášek 30.mezinárodní konference TD 2007 - Diagon 2007. Zlín: UTB ve Zlíně, 2007. s. 97-102. ISBN: 978-80-7318-570- 1.
  Detail

  ZUTH, D.; VDOLEČEK, F. Thermal Flux like Thermal Comfort Parameters. In Sborník přednášek 33. konference s mezinárodní účastí Měření a regulace teplot v teorii a praxi. Ostrava: Tanger s.r.o. Ostrava, 2007. s. 100-106. ISBN: 978-80-86840-31- 4.
  Detail

  VDOLEČEK, F., ZUTH, D. Complex Parametrs for Thermal Comfort Valuation. Technická diagnostika, 2007, roč. 16., č. Z1, s. 456 ( s.)ISSN: 1210- 311X.
  Detail

  ZUTH, D., VDOLEČEK, F. Využití mikrokontrolérů při sledování parametrů prostředí. Technická diagnostika, 2007, roč. 16., č. Z1, s. 487 ( s.)ISSN: 1210- 311X.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Measurement Uncertainties and Conformity Assessment. Akustika, 2007, roč. 8, č. 2, s. 62-68. ISSN: 1801- 9064.
  Detail

 • 2006

  VDOLEČEK, F., ZUTH, D. Sledování tepelné pohody člověka. Technická diagnostika, 2006, roč. 15, č. z1, s. 384 ( s.)ISSN: 1210- 311X.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Výuka orientovaná na prevenci poruch na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. In Poruchy strojů a jejich prevence. Praha: Asociace strojních inženýrů Praha, 2006. s. 36 ( s.)
  Detail

  VDOLEČEK, F. Novinky v oboru nejistot měření a jejich souvislosti s akustikou. Akustika, 2006, roč. 6, č. 1, s. 46 ( s.)ISSN: 1801- 9064.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Údržba, spolehlivost a diagnostika v širších souvislostech. In TD 2006- Diagon 2006. Zlín: Academia centrum UTB Zlín, 2006. s. 56 ( s.)ISBN: 80-7318-410- 9.
  Detail

  JANOTKOVÁ, E.; PAVELEK, M.; HEJČÍK, J. Vytápěcí systémy a klimatizace. Brno: FSI VUT v Brně, 2006. s. 1-93.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Measurement Uncertainties and Control. In Mechanical Engineering 2006. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2006. s. 126 ( s.)ISBN: 80-227-2513- 7.
  Detail

 • 2005

  VDOLEČEK, F., ZUTH, D. Vibrio II frekvenční analyzátor v reálném čase. Technická diagnostika, 2005, roč. 14, č. Z1, s. 346 ( s.)ISSN: 1210- 311X.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Způsobilost technické diagnostiky. Technická diagnostika, 2005, roč. 14, č. Z1, s. 340 ( s.)ISSN: 1210- 311X.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Diagnostics and Measurement Technique. Technická diagnostika, 2005, roč. 14, č. Z1, s. 353 ( s.)ISSN: 1210- 311X.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Technická diagnostika a současná legislativa. In TD 2005 – DIAGON 2005. Zlín: Academia centrum UTB Zlín, 2005. s. 61 ( s.)ISBN: 80-7318-293- 9.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Mezilaboratorní porovnání a nejistoty měření. In Akustika 2005. České Budějovice: Studio D Akustika České Budějovice, 2005. s. 25 ( s.)ISBN: 80-239-4581- 5.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Measurement in Control. In Mechanical Engineering 2005. Bratislava: 2005. s. 175 ( s.)ISBN: 80-227-2314- 2.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Nejistoty měření a současná legislativa. Automa, 2005, roč. 11, č. 7, s. 52 ( s.)ISSN: 1210- 9592.
  Detail | WWW

  VDOLEČEK, F. Významná výročí mezinárodní metrologie v roce 2005. AT& P Journal, 2005, roč. 12, č. 8, s. 21 ( s.)ISSN: 1335- 2237.
  Detail | WWW

 • 2004

  VDOLEČEK, F. Modely frekvenčních analyzátorů. In Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO 2004. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2004. s. 374 ( s.)ISBN: 80-248-0465- 4.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Automation and Diagnostics. In Mechanical Engineering 2004. Bratislava: SjF STU v Bratislavě, 2004. s. S1- 197 ( s.)ISBN: 80-227-2105- 0.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Nejistoty akustických měření v širších souvislostech. In Akustika 2004. České Budějovice: Studio D Akustika s.r.o. České Budějovice, 2004. s. 14 ( s.)ISBN: 80-239-2311- 0.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Měřicí technika v diagnostice. In TD 2004 - DIAGON 2004. Zlín: UTB ve Zlíně - Academia centrum, 2004. s. 7-10. ISBN: 80-7318-195- 9.
  Detail

 • 2003

  VDOLEČEK, F., SOUKUP, K. Automatické systémy řízení a diagnostika. In TD 2003 - DIAGON 2003. Zlín: 2003. s. 89 ( s.)ISBN: 80-7318-129- 0.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Modely pro výuku technické diagnostiky. In TD 2003 - DIAGON 2003. Zlín: 2003. s. 105 ( s.)ISBN: 80-7318-129- 0.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Úvahy o nejistotách akustických měření. In Akustika D4- 2003. České Budějovice: Studio D Akustika, 2003. s. 40 ( s.)ISBN: 80-239-0576- 7.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Nejistoty a počet měření. In 27. konference ČKS. Hodonín: České kalibrační sdružení, 2003. s. 9 ( s.)
  Detail

  VDOLEČEK, F. Úvahy o možnostech zanedbávání dílčích zdrojů nejistot. In 27. konference ČKS. Hodonín: České kalibrační sdružení, 2003. s. 3 ( s.)
  Detail

  VDOLEČEK, F. Spolehlivost a diagnostika. Automatizace, 2003, roč. 46, č. 4, s. 276 ( s.)ISSN: 0005- 125X.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Přesnost měření teplé užitkové vody. In Pragoregula - Elexpo 2003. Praha: Masarykova akademie Práce, 2003. s. 33 ( s.)ISBN: 80-902131-9- 7.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Souvislosti mezi technickou diagnostikou a měřicí technikou. In Mechanical Engineering 2003. Bratislava: SjF STU v Bratislavě, 2003. s. 49 ( s.)ISBN: 80-227-1960- 9.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Úloha technického měření v automatizaci. In Principia Cybernetica 03. Liberec: TU v Liberci, 2003. s. 159 ( s.)ISBN: 80-7083-733- 0.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Měřicí technika v automatizaci. Automa, 2003, roč. 9, č. 12, s. 4 ( s.)ISSN: 1210- 9592.
  Detail | WWW

  VDOLEČEK, F. Laboratoř měření na odboru automatizace Ústavu automatizace a informatiky FSI VUT v Brně. Automa, 2003, roč. 9, č. 4, s. 52 ( s.)ISSN: 1210- 9592.
  Detail | WWW

  VDOLEČEK, F., SOUKUP, K. Diagnostika v systémech automatického řízení. In Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO 2003. Ostrava: 2003. s. 375 ( s.)ISBN: 80-248-0210- 4.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Přesnost diagnózy. In Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO 2003. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. s. 369 ( s.)ISBN: 80-248-0210- 4.
  Detail

 • 2002

  VDOLEČEK, F. Nejistoty diagnostických měření. 2002, roč. 2, č. 1, s. 21 ( s.)
  Detail

  VDOLEČEK, F. Výukové modely frekvenčních analyzátorů. In Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení "DIAGO 2002". Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2002. s. 470 ( s.)ISBN: 80-248-0045- 4.
  Detail

  HALAJ, M.; VDOLEČEK, F.; PALENČÁR, R. Maticové taktilní snímače. Automa, 2002, roč. 8, č. 11, s. 12 ( s.)ISSN: 1210- 9592.
  Detail | WWW

  VDOLEČEK, F., PALENČÁR, R., KUREKOVÁ, E. Řízení procesů měření. Automa, 2002, roč. 8, č. 10, s. 55 ( s.)ISSN: 1210- 9592.
  Detail | WWW

  VDOLEČEK, F.; PALENČÁR, R.; HALAJ, M. Moderní pojetí nejistot v měření. In Ročenka ELEKTRO 2002. Příručky elektro. Praha: FCC Public, 2002. s. 189 ( s.)ISBN: 80-86534-00- 6.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Přechod od chyb měření k nejistotám. In Pragoregula - Elexpo 2002 (Tutoriál Vyjadřování přesnosti pomocí nejistot). Praha: Masarykova akademie práce, 2002. s. 9 ( s.)ISBN: 80-902131-8- 9.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Nejistoty měření a technická diagnostika. In Mechanical Engineering 2002. Bratislava: SjF STU v Bratislave, 2002. s. 46 ( s.)ISBN: 80-227-1783- 5.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Měřicí technika a výsledek regulace. In Process control 2002. Pardubice: VŠCHT Pardubice, 2002. s. R065 ( s.)ISBN: 80-7194-452- 1.
  Detail

  VDOLEČEK, F., PALENČÁR, R., HALAJ, M. Nejistoty v měření IV - nejistoty při kalibraci a ověřování. Automa, 2002, roč. 8, č. 4, s. 41 ( s.)ISSN: 1210- 9592.
  Detail | WWW

  VDOLEČEK, F., PALENČÁR, R., HALAJ, M. Nejistoty v měření V: Od teorie k praxi. Automa, 2002, roč. 8, č. 5, s. 42 ( s.)ISSN: 1210- 9592.
  Detail | WWW

  HALAJ, M., PALENČÁR, R., JANIGA, I., VDOLEČEK, F. The mathematical model of the multicomponent sensor calibration. In APLIMAT. Bratislava: Katedta matematiky SjF STU Bratislava, 2002. s. 207 ( s.)ISBN: 80-227-1654- 5.
  Detail

 • 2001

  VDOLEČEK, F. Nejistoty při měření moderní měřicí technikou. In Pragoregula 2001. Praha: Masarykova akademie práce při ČVUT v Praze, 2001. s. 47 ( s.)ISBN: 80-902131-6- 6.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Využití Matlabu pro technickou diagnostiku. In Strojné inžinierstvo 2001. Bratislava: STU v Bratislavě strojnická fakulta, 2001. s. 825 ( s.)ISBN: 80-227-1616- 2.
  Detail

  PALENČÁR, R.; KUREKOVÁ, E.; VDOLEČEK, F.; HALAJ, M. Systém riadenia merania. Bratislava: Grafické štúdio ing. Peter Juriga, 2001. 208 s. ISBN: 80-968449-7- 0.
  Detail | WWW

  VDOLEČEK, F., HALAJ, M. Uncertainties in the Flow Measurement. In Metrological Aspects of the Quality Assurance - Accreditation and Certification in New Millenium. Bratislava: Grafické štúdio Ing. Peter Juriga, 2001. s. 146 ( s.)ISBN: 80-968449-6- 2.
  Detail | WWW

  VDOLEČEK, F., PALENČÁR, R., HALAJ, M. Nejistoty v měření II - nejistoty přímých měření. Automa, 2001, roč. 7, č. 10, s. 52 ( s.)ISSN: 1210- 9592.
  Detail | WWW

  VDOLEČEK, F., DAVIDOVÁ, O., SOUKUP, K. Automatizace a diagnostika v souvislostech výuky. In TD 2001 - Diagon 2001. Zlín: Academia centrum UTB ve Zlíně, 2001. s. 167 ( s.)ISBN: 80-7318-005- 7.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Nejistoty měření a měřicí řetězec. Sdělovací technika, 2001, roč. 2001, č. 7, s. 3 ( s.)ISSN: 0036- 9942.
  Detail | WWW

  VDOLEČEK, F., KUREKOVÁ, E., PALENČÁR, R. Příklad kalibrace plovákového hladinoměru. Automa, 2001, roč. 7, č. 5, s. 8 ( s.)ISSN: 1210- 9592.
  Detail | WWW

  VDOLEČEK, F., PALENČÁR, R., HALAJ, M. Nejistoty v měření III - nejistoty nepřímých měření. Automa, 2001, roč. 7, č. 12, s. 28 ( s.)ISSN: 1210- 9592.
  Detail | WWW

  VDOLEČEK, F. Spolehlivost v diagnostice. In TD 2001 - Diagon 2001. Zlín: Academia centrum UTB ve Zlíně, 2001. s. 161 ( s.)ISBN: 80-7318-005- 7.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Diagnostický řetězec a výsledná diagnóza. In Diago 2001. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2001. s. 15 ( s.)ISBN: 80-7078-869- 0.
  Detail

  PALENČÁR, R., VDOLEČEK, F., HALAJ, M. Nejistoty v měření I - vyjadřování nejistot. Automa, 2001, roč. 7, č. 7- 8, s. 50 ( s.)ISSN: 1210- 9592.
  Detail | WWW

 • 2000

  VDOLEČEK, F. Diagnostika měřicí techniky. In DIAGO 2000. Ostrava (Česká republika): VŠB- TU Ostrava, 2000. s. 226 ( s.)ISBN: 80-7078-749- X.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Diagnostika a nejistoty měření. In TD 2000 - DIAGON 2000. Zlín (Česká republika): VUT v Brně - Academia centrum FT ve Zlíně, 2000. s. 320 ( s.)ISBN: 80-214-1578- 9.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Spolehlivost měřicí techniky v regulaci. In Process Control 2000. Kouty nad Desnou (Česká republika): Univerzita Pardubice, 2000. s. 179 ( s.)ISBN: 80-7194-271- 5.
  Detail

  VDOLEČEK, F., SOUKUP, K. Vliv měřicí techniky na kvalitu regulace. In Conference of FME - session 4: Automatic Control and Applied Informatics. Ostrava (Česká republika): VŠB - TU Ostrava, 2000. s. 43 ( s.)ISBN: 80-7078-798- 8.
  Detail

  VDOLEČEK, F. Snímače tlaku. Automa, 2000, roč. 6, č. 4, s. 3 ( s.)ISSN: 1210- 9592.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.