Ing.

Jaromír Dvořák

Ph.D.

FSI, ÚST OTO – odborný asistent

+420 54114 2556
dvorak.j@fme.vutbr.cz
11097/osobní číslo VUT

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jaromír Dvořák, Ph.D.

Publikace

 • 2015

  MOURALOVÁ, K.; DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J.; KOVÁŘ, J.; KARPÍŠEK, Z.; SLIWKOVÁ, P. Experimental analysis on machinability of aluminium alloy using WEDM technology. MM Science Journal, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 722-727. ISSN: 1803- 1269.
  Detail

  DVOŘÁKOVÁ, J.; SLANÝ, M.; DVOŘÁK, J. Nekonvenční technologie obrábění (NMO). TECH MAGAZÍN, 2015, roč. TM 08/ 2015, č. 08, s. 10-12. ISSN: 1804-5413.
  Detail | WWW

  DVOŘÁK, J.; DVOŘÁKOVÁ, J.; MOURALOVÁ, K. APPLICATION OF FUZZY LOGIC IN ANALYSIS OF INPUT PARAMETERS IN AWJ TECHNOLOGY. Mendel Journal series, 2015, roč. 2015, č. 21, s. 97-104. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

 • 2009

  SLANÝ, M.; DVOŘÁK, J.; DVOŘÁKOVÁ, J. Statistical analysis of input data in AWJ cutting technology. Moderní výrobní technologie pro 21. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 51-56. ISBN: 978-80-214-3914- 6.
  Detail

  DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J.; SLANÝ, M. Aplikace umělé inteligence na analýzu vstupních parametrů a materiálových charakteristik pro technologii AWJ. Výrobné inžinierstvo, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 24-28. ISSN: 1335- 7972.
  Detail

 • 2008

  DVOŘÁK, J.; DVOŘÁKOVÁ, J.; SLANÝ, M. DEFINICE VSTUPNÍCH PARAMETRŮ A MATERIÁLOVÝCH CHARAKTERISTIK OVLIVŇUJÍCÍCH VÝSLEDNÝ POVRCH PO ŘEZÁNÍ PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIÍ AWJ ZA POUŽITÍ METOD UMĚLÉ INTELIGENCE. In FSI Junior konference 2007. Brno: FSI VUT v Brně, 2008. s. 94-102. ISBN: 978-80-214-3565- 0.
  Detail

  DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J. Technologie WJM/AWJ pro řezání pevných materiálů vodním paprskem II. Glassrevue. com, 2008, roč. 2008, č. 15, s. 1-13. ISSN: 1802- 8497.
  Detail

 • 2007

  DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J.; SLANÝ, M.; PÍŠKA, M. CREATING OF KNOWLEDGE BASE AS A SUPPORT FOR CHOOSING OPTIMAL CUTTING CONDITIONS IN AWJ TECHNOLOGY. In Annals of DAAAM for 2007 & Proceedings of the 18th International DAAAM Symposium in Zadar. Vídeň: Published by DAAM International, 2007. s. 265-266. ISBN: 3-901509-58- 5.
  Detail

  DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J. Tvorba znalostní báze expertního systému pro volbu optimálních řezných podmínek AWJ technologie. In FSI Junior konference 2006. Brno: FSI VUT v Brně, 2007. s. 26-32. ISBN: 978-80-214-3364- 9.
  Detail

  DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J. FRÉZOVÁNÍ A GRAVÍROVÁNÍ NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIÍ AWJ. MM Průmyslové spektrum, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 84-95. ISSN: 1212- 2572.
  Detail

  DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J. Technologie WJM/ AWJ pro řezání pevných materiálů vodním paprskem. Glassrevue. com, 2007, roč. 2007, č. 21, s. 3-4. ISSN: 1802- 8497.
  Detail

  DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J. Frézování a gravírování nekonvenčních technologií AWJ. In Frézování IV. Brno: FSI VUT v Brně, 2007. s. 183-186. ISBN: 80-214-3239- X.
  Detail

  DVOŘÁK, J.; DVOŘÁKOVÁ, J.; SLANÝ, M.; PÍŠKA, M. ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DEFINITION OF MATERIAL ENTER DATA THAT DETERMINE QUALITY FINISH AFTER AWJ CUTTING PROCESS. In Annals of DAAAM for 2007 & Proceedings of the 18th International DAAAM Symposium in Zadar. Vídeň: Published by DAAM International, 2007. s. 263-264. ISBN: 3-901509-58- 5.
  Detail

 • 2005

  DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J. Usage of information relations in processesof AWJ machine building technologies for better computerized production. Inteligent Manufacturing and Automation: Focus on Young Researches and Scientists, 2005, roč. 16., č. 1, s. 109-110. ISSN: 1726- 9679.
  Detail

  DVOŘÁKOVÁ, J., DVOŘÁK, J. Usage of information relations in processesof AWJ machine building technologies for better computerized production. In Technológia 2005. Bratislava: Strojnícka fakulta STU, 2005. s. 64-70. ISBN: 80-227-2264- 2.
  Detail

  DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J. Využívání informačních vztahů v technologických procesech AWJ pro počítačovou podporu výroby. In Zborník 5. Medzinárodnej konferencie RTO 2005. Košice: Vydavatelství Košice, 2005. s. 13-20. ISBN: 80-8073-303- 1.
  Detail

  DVOŘÁK, J., DVOŘÁKOVÁ, J. NÁVRH ELEKTRONICKÉHO DATOVÉHO SKLADU SLOUŽÍCÍHO JAKO PODPŮRNÝ EXPERTNÍ SYTÉM TPV. In FSI Junior konference 2004. Brno: FSI VUT v Brně, 2005. s. 87-91. ISBN: 80-214-2934- 8.
  Detail

  DVOŘÁK, J., DVOŘÁKOVÁ, J. Data warehouse that can be used as an expert system in technology of machine building. Inteligent Manufacturing and Automation: Focus on Young Researches and Scientists, 2005, roč. 16., č. 1, s. 107-108. ISSN: 1726- 9679.
  Detail

  DVOŘÁK, J., DVOŘÁKOVÁ, J. Elektronický datový sklad, jako podpůrný expertní systém pro technologii obrábění. In Technológia 2005. Bratislava: Strojnícka fakulta STU, 2005. s. 63-69. ISBN: 80-227-2264- 2.
  Detail

  DVOŘÁK, J., DVOŘÁKOVÁ, J. Elektronický datový sklad, jako podpůrný expertní systém pro technologii obrábění. In Zborník 5. Medzinárodnej konferencie RTO 2005. Košice: Vydavatelství Košice, 2005. s. 10-16. ISBN: 80-8073-303- 1.
  Detail

 • 2003

  DVOŘÁKOVÁ, J., DVOŘÁK, J., URBÁNEK, J. Environmental Relations and Management in Machine Building Processes. In International DAAAM. Sarajevo: Faculty of Mechanical Engineering University of Sarajevo, 2003. s. 137-138. ISBN: 3-901509-34- 8.
  Detail

  DVOŘÁK, J., DVOŘÁKOVÁ, J. Theory of Processes - Process Modelling used in Machine Building. In International DAAAM. Sarajevo: Faculty of Mechanical Engineering University of Sarajevo, 2003. s. 135-136. ISBN: 3-901509-34- 8.
  Detail

 • 2002

  ŠVÉDOVÁ, I.; URBÁNEK, J.; DVOŘÁK, J. Abrasive Water Jet Technology Environmental Integration. In Annals of DAAAM for 2002 and Proceeding of 13th International DAAAM Symposium. Vídeň: Published by DAAAM International, 2002. s. 549-550. ISBN: 3-901509-29- 1.
  Detail

  DVOŘÁKOVÁ, J., DVOŘÁK, J. ENVIRONMENTÁLNÍ VZTAHY V TECHNOLOGICKÝCH PROCESECH. In FSI Junior konference 2002. Brno: FSI VUT v Brně, 2002. s. 50-53. ISBN: 80-214-2290- 4.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.