Ověření platnosti průkazu VUT v Brně

Osoba s osobním číslem '201219' je k datu 02.12.2020 studentem prezenční formy studia.

Ověření, zda je osoba prokazující se průkazem studenta VUT skutečně studentem VUT v Brně


Obecné ověření platnosti průkazu VUT

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš