Ověření platnosti průkazu VUT v Brně

Osoba s osobním číslem '195731' je k datu 24.08.2019 studentem prezenční formy studia.

Ověření, zda je osoba prokazující se průkazem studenta VUT skutečně studentem VUT v Brně


Obecné ověření platnosti průkazu VUT

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš