Ověření platnosti průkazu VUT v Brně

Osoba s osobním číslem '158832' je k datu 31.07.2021 studentem prezenční formy studia.

Ověření, zda je osoba prokazující se průkazem studenta VUT skutečně studentem VUT v Brně


Obecné ověření platnosti průkazu VUT

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš