Ověření platnosti průkazu VUT v Brně

Osoba s osobním číslem '130628' není k datu 26.08.2019 studentem.

Ověření, zda je osoba prokazující se průkazem studenta VUT skutečně studentem VUT v Brně


Obecné ověření platnosti průkazu VUT

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš