Ověření platnosti průkazu VUT v Brně

Osoba s osobním číslem '125066' je k datu 21.07.2019 studentem kombinované formy studia.

Ověření, zda je osoba prokazující se průkazem studenta VUT skutečně studentem VUT v Brně


Obecné ověření platnosti průkazu VUT

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš