Ověření platnosti průkazu VUT v Brně

Osoba s osobním číslem '124999' je k datu 29.10.2020 studentem kombinované formy studia.

Ověření, zda je osoba prokazující se průkazem studenta VUT skutečně studentem VUT v Brně


Obecné ověření platnosti průkazu VUT

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš