Ověření platnosti průkazu VUT v Brně

Osoba s osobním číslem '106354' není k datu 24.08.2019 studentem.

Ověření, zda je osoba prokazující se průkazem studenta VUT skutečně studentem VUT v Brně


Obecné ověření platnosti průkazu VUT

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš