Ověření platnosti průkazu VUT v Brně

Osoba s osobním číslem '104631' není k datu 19.10.2018 studentem.

Ověření, zda je osoba prokazující se průkazem studenta VUT skutečně studentem VUT v Brně


Obecné ověření platnosti průkazu VUT

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš