Ověření platnosti průkazu VUT v Brně

Osoba s osobním číslem '101884' je k datu 17.10.2019 studentem kombinované formy studia.

Ověření, zda je osoba prokazující se průkazem studenta VUT skutečně studentem VUT v Brně


Obecné ověření platnosti průkazu VUT

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš