Informační výchova na VUT v Brně

Vzdělávací činnost patří mezi tradiční knihovnické služby, které poskytují také knihovny VUT. Prostřednictvím lekcí a kurzů se knihovny snaží zvyšovat informační gramotnost studentů všech stupňů studia. Informační gramotnost je v dnešní době klíčová  na všech úrovních vzdělávání a tvoří základ pro celoživotní učení.

Do roku 2007 bylo informační vzdělávání uživatelů knihoven VUT omezeno na jednorázové exkurze po knihovně a v lepším případě doplněno přednáškou knihovníka na některé z témat týkající se problematiky informační gramotnosti.

Na některých fakultách byly vzdělávací aktivity propojeny se samotnou výukou a některé knihovnické přednášky byly začleněny do odborných předmětů. Docházelo tak k intenzivnějším kontaktům pracovníků knihoven s akademickými pracovníky a prohlubování vzájemné spolupráce.

Po obsahové stránce však tyto aktivity nesplňovaly požadavky na moderní službu a bylo třeba přistoupit k jejich modernizaci.  Z iniciativy Ústřední knihovny VUT byla v roce 2006 založena pracovní skupina, která se měla zabývat zkvalitněním „knihovnické výuky“. Výsledkem činnosti pracovní skupiny se stal e-learningový kurz pro studenty prvních ročníků, který je již nedílnou součástí knihovnických služeb na VUT.

Kromě kurzu informační gramotnosti pro studenty 1. ročníku nabízí Ústřední knihovna také další tematicky zaměřené e-learningové kurzy pro studenty magisterského a doktorského studia. Jedná se o:

Kurz vědeckého publikování je určen primárně studentům doktorského studia a v jeho cílem je:

  • obeznámit s etickými pravidly při psaní a publikování odborného textu
  • seznámit s formálním vzhledem a strukturou článku
  • vysvětlit a popsat proces rencenzního řízení
  • informovat o principu hodnocení vědy a výzkumu
  • popsat procesy publikování recenzovaného odborného článku a článku ve sborníku
  • vysvětlit, co je to h-index a jak nalézt citace vlastní práce
  • představit možnosti publikování v modelu Open Access

Máte dotaz k infomační vzdělávání na VUT?

Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře!