7. ledna 2019

Seminář o publikování v odborných časopisech

Ve pondělí 28. ledna se na Fakultě podnikatelské uskuteční seminář Průvodce databází Emerald a publikováním v odborných časopisech, kterým provede Radka Křivánková, Business Manager ve společnost Emerald Group Publishing.

Program semináře:

  • Emerald vydavatelství
  • Můj Emerald – co a jak
  • Jak začít s publikováním a proces recenzování
  • Co vlastně editoři a recenzenti hledají?
  • Hodnocení časopisů a jejich důležitost pro váš výzkum.
  • Open Access v Emerald
  • Umění korekce a revize

kdy: 28. 1. 2019, od 9.00
kde: učebna P255, 2 np., Fakulta Podnikatelská, VUT v Brně, Kolejní 4

Pro více informací můžete navštívit http://emeraldgrouppublishing.com/authors/index.htm sekci „For Authors“.

Emerald Publishing je předním světovým vydavatelem akademické a odborné literatury již 50 let. V současnosti vydává více než 300 časopisů, více než 3000 knih z 13 oblastí: business and management, finance, accouting, Information Science, Library Studies, Education, Engineering and Computer science, Social science, Transport, Operations and Quality a další.

Účast je bezplatná, kapacita sálu je však omezená. Registrujte se, prosím, na adrese https://formulare.lib.vutbr.cz/emerald/. S případnými dotazy se můžete obrátit na Mgr. Petru Dědičovou.

Google+