13. listopadu 2018

Seminář o publikování v odborných časopisech

Ve čtvrtek 29. listopadu se na Fakultě podnikatelské uskuteční seminář Průvodce databází Emerald a publikováním v odborných časopisech, kterým provede Radka Křivánková, Business Manager ve společnost Emerald Group Publishing.

POZOR! Školení bylo z důvodu nemoci zrušeno!

O náhradním temínu vás budeme informovat, pokud jste se již na seminář přihlásili, nebo se prostřednictvím níže uvedeného formuláře nyní přihlásíte.

Program semináře:

  • Emerald vydavatelství
  • Můj Emerald – co a jak
  • Jak začít s publikováním a proces recenzování
  • Co vlastně editoři a recenzenti hledají?
  • Hodnocení časopisů a jejich důležitost pro váš výzkum.
  • Open Access v Emerald
  • Umění korekce a revize

kdy: 29. 11. 2018, od 9.00
kde: učebna P256, 2 np., Fakulta Podnikatelská, VUT v Brně, Kolejní 4

Pro více informací můžete navštívit http://emeraldgrouppublishing.com/authors/index.htm sekci „For Authors“.

Emerald Publishing je předním světovým vydavatelem akademické a odborné literatury již 50 let. V současnosti vydává více než 300 časopisů, více než 3000 knih z 13 oblastí: business and management, finance, accouting, Information Science, Library Studies, Education, Engineering and Computer science, Social science, Transport, Operations and Quality a další.

Účast je bezplatná, kapacita sálu je však omezená. Registrujte se, prosím, na adrese https://formulare.lib.vutbr.cz/emerald/. S případnými dotazy se můžete obrátit na Mgr. Petru Dědičovou.

Google+