6. května 2020

Pozvánka na webináře

Zveme Vás na webináře How to Enhance Your e-Curriculum for Distance Learners with e-Resource a Inspec a analytický nástroj Inspec Analytics

How to Enhance Your e-Curriculum for Distance Learners with e-Resources


Webinář je na téma implementace různých nástrojů v distanční výuce tak, aby vzdělávání mohlo pokračovat i v době, kdy je osobní účast studentů na výuce zakázaná. České školství se s touto situací muselo vypořádat již v březnu - webinář nabídne další náhledy na problematiku a užitečné zdroje. Mezi pozvanými hosty je nejen zástupce z řad knihovníků, ale i akademický pracovník a zástupce firmy IEEE, která online setkání organizuje.

Inspec a analytický nástroj Inspec Analytics


Obsah:
  • Představení poskytovatele IET (Institute of Engineering and Technology) - historie a nejdůležitější produkty
  • Databáze Inspec
  • Platforma Inspec Analytics – jak a k čemu využívat
  • Otázky a odpovědi


Prosíme účastníky, aby nám poskytli zpětnou vazbu, zda by si nástroj chtěli vyzkoušet (na e-mail drabantova@vut.cz). Zkušební přístup není možný zdarma, pouze placený, proto bychom chtěli vědět, jaký by byl o tuto databázi zájem.
Doporučujeme všem pracovníkům, které zajímá analýza publikování a benchmarking.

Databáze Inspec obsahuje okolo 14 milionů záznamů. Poskytuje pokrytí z více než 5 000 časopisů, více než 2 500 sborníků, stejně jako řadu knih, dizertací, patentů a zpráv. Vedle základních oblastí INSPEC poskytuje také významné pokrytí v souvisejících oborech, jako je věda
o materiálech, oceánografie, jaderné inženýrství, geofyzika, biomedicínské inženýrství a mnoho dalších.

Součástí je také analytický nástroj INSPEC Analytics, který umožňuje porovnání vědeckých institucí, měření dopadu, zkoumání trendů v oblastech výzkumu či hledání spolupracovníků.
Více informací na webu https://inspec-analytics.theiet.org/about-inspec-analytics/

Google+