10. ledna 2018

Fond Open Access na rok 2018

I v roce 2018 můžete žádat o dotaci na publikování formou otevřeného přístupu ve Fondu Open Access.

Fond Open Access podporuje otevřené publikování již od roku 2013. Minulý rok byl nejúspěšnější - bylo podpořeno celkem 28 článků v celkové hodnotě více jak 1 mil. Kč
Od letošního roku je Fond Open Access zřízen na základě Rozhodnutí č. 38/2017. Na rok 2018 v něm bylo alokováno 1 500 000 Kč.

Základní podmínky přidělení dotace:

  • Článek musí být publikován v časopise, který je indexován v databázi Web of Science nebo Scopus.
  • Časopis musí být plně otevřený, ne tzv. hybridní OA časopis (tzn. pouze některé články v časopise jsou OA).
  • Časopis musí být zařazen v databázi Directory of Open Access Journals.
  • Podpořený článek musí být zveřejněn pod veřejnou licencí Creative commons.
  • Podpořený článek musí být uložen do repozitáře (Digitální knihovny VUT).
  • Kladné vyřízení žádosti závisí na pořadí podání žádosti do vyčerpání finančních prostředků Fondu (pravidlo "first-come, first-served").

Podrobnější informace a odkaz na formulář k žádosti najdete na www.vutbr.cz/uk/openaccess/dotace/fond-oa.

Google+