6. října 2017

Fond Open Access - aktuální informace o navýšení

Částka přidělená do Fondu Open Access byla aktuálně navýšena na 1 400 tis. Kč. Příjem žádostí byl tímto znovu otevřen.

Základní podmínky přidělení dotace:

  • Článek musí být publikován v časopise, který je indexován v databázi Web of Science nebo Scopus.
  • Časopis musí být plně otevřený, ne tzv. hybridní OA časopis (tzn. pouze některé články v časopise jsou OA).
  • Časopis musí být zařazen v databázi Directory of Open Access Journals.
  • Podpořený článek musí být zveřejněn pod veřejnou licencí (např. Creative commons).
  • Podpořený článek musí být uložen do repozitáře (Digitální knihovny VUT).
  • Kladné vyřízení žádosti závisí na pořadí podání žádosti do vyčerpání finančních prostředků Fondu (pravidlo "first-come, first-served").

Podrobnější informace a odkaz na formulář k žádosti najdete na www.vutbr.cz/knihovny/openaccess/dotace/fond-oa

Google+