4. prosince Zveme Vás na webináře databáze Web of Science od polečnosti Clarivate Analytics
6. října Částka přidělená do Fondu Open Access byla aktuálně navýšena na 1 400 tis. Kč. Příjem žádostí byl tímto znovu otevřen.
29. května Jestli publikujete v odborných časopisech, je velmi vhodné zřídit si tzv. autorský identifikátor.
Google+