Fotodokumentace

13. května 2008

Příjezd a první přednáška

Tisková konference

Slavnostní oběd s prof. Heegerem

Beseda se studenty VUT v Brně

Slavnostní večeře

14. května 2008

Snídaně se studenty

Kolokvium prof. Heegera

Slavnostní oběd se studenty

Návštěva fakult VUT

Záznam přednášky - 13.5.2008
Záznam přednášky - 14.5.2008