Společnost Honeywell

S historií sahající do roku 1885 zaměstnává dnešní Honeywell 116 000 lidí v téměř 100 zemích světa. Každodenně dodává vysoce kvalitní a inovativní řešení ve čtyřech hlavních průmyslových odvětvích: letectví a kosmonautice, automatizaci a systémech řízení, dopravních systémech a ve speciálních materiálech. Filantropicky orientovaná část společnosti Honeywell, Honeywell Hometown Solutions, je zaměřena na rozšiřování aktivit ve třech klíčových oblastech: matematickém a vědeckém vzdělávání, bezpečnosti a ochraně rodiny a bytové výstavbě.

Honeywell – Nobel Initiative

Projekt Honeywell – Nobel Initiative je součástí programu pro vědecké vzdělávání společnosti Honeywell. Zaměřuje se na akce, jejichž účelem je inspirovat mladou generaci techniků a vědců. Smyslem iniciativy je umožnit studentům bezprostřední kontakt s nositeli Nobelovy ceny za chemii a fyziku prostřednictvím řady akcí pořádaných na půdě vybraných světových univerzit a propojit současnou generaci předních vědců s jejich potencionálními nástupci pomocí vzdělávacích a popularizačních programů.

Pro videa a záznamy z předchozích přednášek a rozhovory s laureáty Nobelových cen navštivte http://honeywellscience.com.

V rámci projektu Honeywell Nobel Initiative realizovalo na půdě Vysokého učení technického v Brně dvě přednášky prof. Alana J. Heegera. Nabídlo tak studentům i návštěvníkům z řad veřejnosti ojedinělou možnost poznat nositele Nobelovy ceny za Chemii v roce 2000 a seznámit se s jeho prací a názory.