Ústav soudního
inženýrství

Vyberte si program

Soudní inženýrství (prezenční forma)

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo od 2. 9. 2019
Přihlášky ke studiu doktorského studijního programu se přijímají do 29. 11. 2019. Podmínkou pro registraci přihlášky je také uhrazení administrativního poplatku. Požadavek na uchazeče o doktorské studium je úspěšné ukončení magisterského studijního programu a úspěšné složení přijímací zkoušky. Uchazeč se přihlašuje k vypsaným tématům doktorského studia. Studium probíhá v uvedených zaměření oboru:
  • Analýza silničních nehod
  • Oceňování majetku
  • Posuzování vad a poruch v technice
Podrobnosti najdete v Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2019/2020 v doktorském studijnímprogramu "P3917 Soudní inženýrství" ve studijním oboru "31917V001 Soudní inženýrství" na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně.
Soudní inženýrství (Analýza silničních nehod)
Soudní inženýrství (Oceňování majetku)
Soudní inženýrství (Posuzování vad a poruch v technice)

Soudní inženýrství (kombinovaná forma)

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 2. kolo od 2. 9. 2019
Přihlášky ke studiu doktorského studijního programu se přijímají do 29. 11. 2019. Podmínkou pro registraci přihlášky je také uhrazení administrativního poplatku. Požadavek na uchazeče o doktorské studium je úspěšné ukončení magisterského studijního programu a úspěšné složení přijímací zkoušky. Uchazeč se přihlašuje k vypsaným tématům doktorského studia. Studium probíhá v uvedených zaměření oboru:
  • Analýza silničních nehod
  • Oceňování majetku
  • Posuzování vad a poruch v technice
Podrobnosti najdete v Podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2019/2020 v doktorském studijnímprogramu "P3917 Soudní inženýrství" ve studijním oboru "31917V001 Soudní inženýrství" na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně.
Soudní inženýrství (Analýza silničních nehod)
Soudní inženýrství (Oceňování majetku)
Soudní inženýrství (Posuzování vad a poruch v technice)

Kurzy technického znalectví

Typ celoživotní vzdělávání (není studentem) Forma kombinovaná Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 8. 2019
Při přihlašování do Kurzů technického znalectví ignorujte případnou výzvu k zaplacení poplatku za přihlášku. Administrativní poplatky, související s přijímáním posluchačů do těchto kurzů, jsou již zahrnuty v ceně kurzu. Účastník tohoto programu nemá statut studenta. Uchazeč, který se hlásí na tento studijní program je povinen odevzdat při zápisu do studia ověřenou kopii diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání. Před zahájením kurzu je nutné uzavřít smlouvu o studiu a provést úhradu kurzu. Přihlášky se přijímají do 31. srpna 2019. Výuka probíhá v českém jazyce. Podrobnosti najdete v dokumentu Informace o studiu ZDE.
Analýza silničních nehod
Analýza silničních nehod + oceňování motorových vozidel
Analýza silničních nehod, oceňování mot. vozidel a movitého majetku
Expertní činnost ve stavebnictví
Oceňování motorových vozidel a movitého majetku
Oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení
Oceňování movitého majetku
Oceňování nemovitostí
Oceňování nemovitostí, expertní činnost ve stavebnictví

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty