Ústav soudního
inženýrství

Vyberte si program

Soudní inženýrství

Přihlášky ke studiu tohoto studijního programu se přijímají do 13. 7. 2018. Podmínkou pro registraci přihlášky je uhrazení administrativního poplatku tak, aby byl do 17. 7. 2018 připsán na účet VUT v Brně. Požadavek na uchazeče o navazující magisterské studium je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu akreditovaného studijního programu technického, ekonomického nebo právního zaměření a úspěšné složení písemné přijímací zkoušky. Podrobnosti najdete ve Směrnici ředitele ÚSI č. 1/2017 - Pro přijímací řízení na ÚSI VUT v Brně pro akademický rok 2018-2019 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů N3917 Soudní inženýrství s prezenční formou studia a N3950 Rizikové inženýrství s prezenční formou studia a Rozhodnutí ředitele ÚSI č. 13/2018 – O vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně pro akademický rok 2018/19 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů N3917 Soudní inženýrství s prezenční formou studia a N3950 Rizikové inženýrství s prezenční formou studia. Výuka probíhá v českém jazyce. Termín přijímacích zkoušek je 27. 8. 2018.
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 13. 7. 2018
Expertní inženýrství v dopravě (bez zaměření)
Realitní inženýrství (bez zaměření)

Rizikové inženýrství

Přihlášky ke studiu tohoto studijního programu se přijímají do 13. 7. 2018. Podmínkou pro registraci přihlášky je uhrazení administrativního poplatku tak, aby byl do 17. 7. 2018 připsán na účet VUT v Brně. Požadavek na uchazeče o navazující magisterské studium je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu akreditovaného studijního programu technického, ekonomického nebo právního zaměření a úspěšné složení písemné přijímací zkoušky. Podrobnosti najdete ve Směrnici ředitele ÚSI č. 1/2017 - Pro přijímací řízení na ÚSI VUT v Brně pro akademický rok 2018-2019 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů N3917 Soudní inženýrství s prezenční formou studia a N3950 Rizikové inženýrství s prezenční formou studia a Rozhodnutí ředitele ÚSI č. 13/2018 – O vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně pro akademický rok 2018/19 do celoškolských navazujících magisterských studijních programů N3917 Soudní inženýrství s prezenční formou studia a N3950 Rizikové inženýrství s prezenční formou studia. Výuka probíhá v českém jazyce. Termín přijímacích zkoušek je 27. 8. 2018.
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 2. kolo do 13. 7. 2018
Řízení rizik firem a institucí (bez zaměření)
Řízení rizik chemických technologií (bez zaměření)
Řízení rizik v informačních systémech (bez zaměření)

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty