Fakulta
podnikatelská

Vyberte si obor

Ekonomika a management

Podmínkou pro přijetí ke studiu je řádné ukončení bakalářského nebo magisterského ekonomicky orientovaného nebo příbuzně orientovaného studijního programu. Za příbuzně orientovaný studijní program se považuje program obsahující v dostatečném rozsahu předměty teoretického základu ekonomicky orientovaného programu, zejména matematiky, statistiky, informatiky, mikroekonomie, makroekonomie a financí (doporučujeme ověřit splnění této podmínky na studijním odělení ještě před podáním přihlášky). Uchazeč o studium podává na každý z vybraných oborů samostatnou přihlášku. Koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro obory z programu Ekonomika a management, termín přijímací zkoušky je 22.6.2018 a 23.6.2018. Viz bližší informace na www.fbm.vutbr.cz
Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2018
Řízení a ekonomika podniku
Účetnictví a finanční řízení podniku

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty