Fakulta
podnikatelská

Vyberte si program

Economics and Management

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 31. 3. 2019

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Studium je zpoplatněno, výše poplatku za studium je stanovena děkanem fakulty Rozhodnutím č. 19/2018 - pro studenty z členských zemí EU je poplatek 1 500 EUR za jeden akademický rok, pro studenty ze zemí mimo EU je poplatek 8 000 EUR za jeden akademický rok. Povinnou přílohou přihlášky ke studiu je motivační dopis v anglickém jazyce, který uchazeč připojí ve formátu pdf k elektronické přihlášce. Přijímací zkouška se skládá z části písemné (Test z anglického jazyka) a z části ústní. Ústní část probíhá v anglickém jazyce před zkušební komisí formou skupinového pohovoru. Předpokládaná velikost skupiny je 3 až 7 uchazečů. Pohovorem je zaměřen na ověření všeobecných studijních předpokladů a hodnotí se tyto oblasti: motivace ke studiu, schopnost řešit zadaný problém, schopnost práce v týmu a osobní projev. Předpokládaná délka trvání ústní části zkoušky je 90 - 180 minut. Termín zkoušky je 31. 5. 2019 nebo 1. 6. 2019. Pozvánka k přijímací zkoušce bude zaslána pouze elektronicky na e-mail adresu uchazeče uvedenou v elektronické přihlášce. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Entrepreneurship and Small Business Development

Ekonomika a management

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce (koná se v dubnu 2019).Termín písemné přijímací zkoušky je 17. 5. 2019 a 18. 5. 2019. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více bakalářských studijních programů (oborů) vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy (obory). Přijetí ke studiu je možné i prominutím přijímací zkoušky na základě výsledku v NSZ organizovaných společností Scio. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Účetnictví a daně

Ekonomika podniku

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce (koná se v dubnu 2019).Termín písemné přijímací zkoušky je 17. 5. 2019 a 18. 5. 2019. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více bakalářských studijních programů (oborů) vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy (obory). Přijetí ke studiu je možné i prominutím přijímací zkoušky na základě výsledku v NSZ organizovaných společností Scio. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz

Procesní management

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce (koná se v dubnu 2019).Termín písemné přijímací zkoušky je 17. 5. 2019 a 18. 5. 2019. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více bakalářských studijních programů (oborů) vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy (obory). Přijetí ke studiu je možné i prominutím přijímací zkoušky na základě výsledku v NSZ organizovaných společností Scio. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz

Systémové inženýrství a informatika

Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 31. 3. 2019
Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce (koná se v dubnu 2019). Termín písemné přijímací zkoušky je 17. 5. 2019 a 18. 5. 2019. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více bakalářských studijních programů (oborů) vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy (obory). Pro obor Manažerská informatika jsou stanovena kritéria pro přijetí prominutím přijímací zkoušky (NSZ organizované společností Scio nebo prospěch ve vybraných předmětech na střední škole). Pokud uchazeč splňuje stanovené podmínky prospěchu ve vybraných předmětech, musí na fakultu zaslat do 1. 4. 2019 doklad o klasifikaci potvrzený střední školou. Formulář dokladu je dostupný v e - přihlášce a na webových stránkách fakulty. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Manažerská informatika

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty