Fakulta
podnikatelská

Vyberte si obor

Economics and Management

Program je vyučován v anglickém jazyce.

Studium je zpoplatněno, výše poplatku za studium je stanovena děkanem fakulty Rozhodnutím č. 19/2017 - pro studenty z členských zemí EU je poplatek 1 500 EUR za jeden akademický rok, pro studenty ze zemí mimo EU je poplatek 8 000 EUR za jeden akademický rok. Povinnou přílohou přihlášky ke studiu je životopis v anglickém jazyce a motivační dopis v anglickém jazyce, přílohy uchazeč doručí na studijní oddělení fakulty do 30.4.2018. Přijímací zkouška je ústní, probíhá v anglickém jazyce formou skupinového pohovoru. Předpokládaná velikost skupiny je 3 až 7 uchazečů. Pohovorem se ověřuje zejména schopnost komunikace, úroveň komunikace v angličtině, schopnost reagovat na zadaný úkol a schopnost aplikovat znalosti související s oborem v okamžité komunikaci. Předpokládaná délka trvání ústní zkoušky je 45 - 60 minut. Termín ústní zkoušky je 1.6.2018. Bližší informace na www.fbm.vutbr.cz
Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk angličtina 1. kolo do 30. 4. 2018
Entrepreneurship and Small Business Development

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty