Fakulta
podnikatelská

Vyberte si program

Ekonomika a management

Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce (koná se v dubnu 2019).Termín písemné přijímací zkoušky je 17. 5. 2019 a 18. 5. 2019. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více bakalářských studijních programů (oborů) vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy (obory). Přijetí ke studiu je možné i prominutím přijímací zkoušky na základě výsledku v NSZ organizovaných společností Scio. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 1. 2019
Účetnictví a daně

Ekonomika podniku

Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce (koná se v dubnu 2019).Termín písemné přijímací zkoušky je 17. 5. 2019 a 18. 5. 2019. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více bakalářských studijních programů (oborů) vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy (obory). Přijetí ke studiu je možné i prominutím přijímací zkoušky na základě výsledku v NSZ organizovaných společností Scio. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 1. 2019
Ekonomika podniku

Procesní management

Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce (koná se v dubnu 2019).Termín písemné přijímací zkoušky je 17. 5. 2019 a 18. 5. 2019. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více bakalářských studijních programů (oborů) vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy (obory). Přijetí ke studiu je možné i prominutím přijímací zkoušky na základě výsledku v NSZ organizovaných společností Scio. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 1. 2019
Procesní management

Systémové inženýrství a informatika

Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce (koná se v dubnu 2019). Termín písemné přijímací zkoušky je 17. 5. 2019 a 18. 5. 2019. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu dvou nebo více bakalářských studijních programů (oborů) vyučovaných v českém jazyce, koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny studijní programy (obory). Pro obor Manažerská informatika jsou stanovena kritéria pro přijetí prominutím přijímací zkoušky (NSZ organizované společností Scio nebo prospěch ve vybraných předmětech na střední škole). Pokud uchazeč splňuje stanovené podmínky prospěchu ve vybraných předmětech, musí na fakultu zaslat do 1. 4. 2019 doklad o klasifikaci potvrzený střední školou. Formulář dokladu je dostupný v e - přihlášce a na webových stránkách fakulty. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Typ bakalářský Forma prezenční Titul Bc. Délka 3 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 1. 2019
Manažerská informatika

Ekonomika a management

Uchazeč o studium podává na každý z vybraných oborů samostatnou přihlášku. Koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro obory z programu Ekonomika a management a program Mezinárodní ekonomika a obchod. Písemná přijímací zkouška se skládá ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce (koná se v dubnu 2019). Termín přijímací zkoušky je 21. 6. 2019 nebo 22. 6. 2019. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 1. 2019
Řízení a ekonomika podniku
Účetnictví a finanční řízení podniku

Mezinárodní ekonomika a obchod

Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce (koná se v dubnu 2019). Termín písemné přijímací zkoušky je 21. 6. 2019 nebo 22. 6. 2019. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Uchazeč, který se přihlásí současně ke studiu programu Mezinárodní ekonomika a obchod a oboru z programu Ekonomika a management koná jednu společnou písemnou přijímací zkoušku. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 1. 2019
Mezinárodní ekonomika a obchod

Systémové inženýrství a informatika

Přijímací zkouška je písemná, skládá se ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce (koná se v dubnu 2019). Přijímací zkouška do tohoto oboru je samostatná a koná se v termínu 22. 6. 2019. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Typ magisterský navazující Forma prezenční Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 1. 2019
Informační management

Ekonomika a management

Uchazeč o studium podává na každý z vybraných oborů samostatnou přihlášku. Koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro obory z programu Ekonomika a management. Písemná přijímací zkouška se skládá ze dvou částí - Test studijních předpokladů a Test z anglického jazyka. Fakulta nabízí přípravný kurz k přijímací zkoušce (koná se v dubnu 2019). Termín přijímací zkoušky je 21. 6. 2019 nebo 22. 6. 2019. Pozvánky k přijímací zkoušce budou zasílány pouze elektronicky na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce. Podrobné informace o přijímacím řízení: www.fbm.vutbr.cz
Typ magisterský navazující Forma kombinovaná Titul Ing. Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 1. 2019
Řízení a ekonomika podniku
Účetnictví a finanční řízení podniku

Ekonomika a management

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 15. 12. 2018
Řízení a ekonomika podniku

Ekonomika a management

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 15. 12. 2018
Řízení a ekonomika podniku

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty