Fakulta výtvarných
umění

Vyberte si program

Výtvarná umění

Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 4. 2019
Po vložení e-přihlášky je nutné zanést nebo zaslat poštou na adresu fakulty nejpozději do 1. května 2019 tyto dokumenty:
  • výtisk protokolu e-přihlášky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením a podpisem školitele/ky, ke které/mu se uchazeč/ka hlásí;
  • písemně formulovanou koncepci disertačního projektu v rozsahu 3–5 normostran (ve formátu PDF na digitálním nosiči);
  • životopis (ve formátu PDF na digitálním nosiči), ve kterém je mimo jiné uvedena výstavní a publikační činnost uchazeče/ky;
  • portfolio (ve formátu PDF na digitálním nosiči) představující v dostatečné šíři dosavadní tvorbu, případně kurátorskou činnost uchazeče/ky formou výstižné dokumentace;
  • kopie dokladů o ukončeném vysokoškolském vzdělání (originály nebo úředně ověřené doklady předloží uchazeč/ka při zápisu do studia); uchazeč/ka ze zahraničí (vyjma SR) doloží i osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR.
Bližší informace vizte ve směrnici děkana Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu na FaVU VUT pro akademický rok 2019/2020.
Výtvarná umění a umělecký provoz

Výtvarná umění

Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo od 1. 4. 2019
Po vložení e-přihlášky je nutné zanést nebo zaslat poštou na adresu fakulty nejpozději do 1. května 2019 tyto dokumenty:
  • výtisk protokolu e-přihlášky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením a podpisem školitele/ky, ke které/mu se uchazeč/ka hlásí;
  • písemně formulovanou koncepci disertačního projektu v rozsahu 3–5 normostran (ve formátu PDF na digitálním nosiči);
  • životopis (ve formátu PDF na digitálním nosiči), ve kterém je mimo jiné uvedena výstavní a publikační činnost uchazeče/ky;
  • portfolio (ve formátu PDF na digitálním nosiči) představující v dostatečné šíři dosavadní tvorbu, případně kurátorskou činnost uchazeče/ky formou výstižné dokumentace;
  • kopie dokladů o ukončeném vysokoškolském vzdělání (originály nebo úředně ověřené doklady předloží uchazeč/ka při zápisu do studia); uchazeč/ka ze zahraničí (vyjma SR) doloží i osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR.
Bližší informace vizte ve směrnici děkana Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu na FaVU VUT pro akademický rok 2019/2020.
Výtvarná umění a umělecký provoz

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty