Fakulta výtvarných
umění

Vyberte si obor

Výtvarná umění

Po vložení e-přihlášky je nutné zanést nebo zaslat poštou na adresu fakulty nejpozději do 2. května 2018 tyto dokumenty:
  • výtisk protokolu e-přihlášky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením a podpisem školitele, ke kterému se uchazeč hlásí;
  • písemně formulovanou koncepci disertačního projektu v rozsahu 3–5 normostran (ve formátu PDF na digitálním nosiči);
  • životopis (ve formátu PDF na digitálním nosiči), ve kterém je mimo jiné uvedena výstavní a publikační činnost uchazeče;
  • portfolio (ve formátu PDF na digitálním nosiči) představující v dostatečné šíři dosavadní tvorbu, případně kurátorskou činnost uchazeče formou výstižné dokumentace;
  • kopie dokladů o ukončeném vysokoškolském vzdělání (originály nebo úředně ověřené doklady předloží uchazeč při zápisu do studia); uchazeč ze zahraničí (vyjma SR) doloží i osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR.
Bližší informace vizte ve směrnici děkana Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu na FAVU VUT pro akademický rok 2018/2019.
Typ doktorský Forma prezenční Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2018
Výtvarná umění a umělecký provoz

Výtvarná umění

Po vložení e-přihlášky je nutné zanést nebo zaslat poštou na adresu fakulty nejpozději do 2. května 2018 tyto dokumenty:
  • výtisk protokolu e-přihlášky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením a podpisem školitele, ke kterému se uchazeč hlásí;
  • písemně formulovanou koncepci disertačního projektu v rozsahu 3–5 normostran (ve formátu PDF na digitálním nosiči);
  • životopis (ve formátu PDF na digitálním nosiči), ve kterém je mimo jiné uvedena výstavní a publikační činnost uchazeče;
  • portfolio (ve formátu PDF na digitálním nosiči) představující v dostatečné šíři dosavadní tvorbu, případně kurátorskou činnost uchazeče formou výstižné dokumentace;
  • kopie dokladů o ukončeném vysokoškolském vzdělání (originály nebo úředně ověřené doklady předloží uchazeč při zápisu do studia); uchazeč ze zahraničí (vyjma SR) doloží i osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR.
Bližší informace vizte ve směrnici děkana Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu na FAVU VUT pro akademický rok 2018/2019.
Typ doktorský Forma kombinovaná Titul Ph.D. Délka 4 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 30. 4. 2018
Výtvarná umění a umělecký provoz

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty