• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Final theses


Final thesis detail

Title: Influence of Different Ways of Asset Acquisition on Tax Base
Type: Bachelor's Thesis
Year: 2014/2015
Student: Bc. Soňa Abrahámková
Leader: Ing. Pavel Svirák, Dr.
Opponent: Ing. Jiří Stříž
Faculty: Faculty of Business and Management
Department: ÚF
Study branch: Accounting and Taxes
Language: Czech
State: Defended (thesis was successfully defended)
Characteristics of thesis dilemmas:
Not applicable.
Objectives which should be achieve:
Not applicable.
Keywords:
tangible property, tax depreciation, acquisition, cash, credit, leasing, tax-deductible costs, tax base
Abstract:
This thesis deals with selecting the appropriate method of financing the acquisition of new car and its impact on the tax base. It analyzes and compares the different ways of financing, namely the acquisition in cash, on credit and leasing, monitors their tax aspects. According conditions looking option that is the most appropriate way of financing a positive influence on the optimization of the tax base.
Literature:
KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 275 s. ISBN 978-80-7357-574-8.
MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony: úplná znění platná k 1.1.2014. 23. vyd. Praha: Grada, 2014. 272 s. ISBN 978-80-247-3206-0.
MELUZÍN, Tomáš a Václav MELUZÍN. Základy ekonomiky podniku. 2. přeprac. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 119 s. ISBN 978-80-214-3472-1.
PILAŘOVÁ, Ivana. Účetní a zákonné rezervy. Daně a právo v praxi. 2011. ISSN 12-11-7293.
VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. 11. aktualiz. vyd. Praha: 1. VOX, 2012. 368 s. ISBN 978-80-87480-05-2.
Reason for concealment:
Not applicable.

File inserted by student Size Public version
Main document [.pdf] 5.93 MB yes

Classification by leader - Ing. Pavel Svirák, Dr.:
Doporučená otázka:
V závěru bakalářské práce uvádíte, že byste doporučila společnosti s vysokým základem daně použít financování prostřednictvím úvěru. Můžete toto tvrzení zdůvodnit a doložit?

final grade: B

Evaluation criteria Grade
Meeting the objectives B
Selected procedure of the solution, the adequacy of the used methods B
The ability to interpret the results and to draw conclusions C
The practical usability of conclusions B
The thesis´s framework, formalities, used terminology and the professional level of language B
Using of information resources, including citations B

Classification by opponent - Ing. Jiří Stříž:
Předložená práce splňuje stanovené zadání. Zvolené téma je aktuální. Autorka projevila znalost legislativy vztahující se k dané problematice v teoretické části práce. v praktické části práce zpracovala přehledně jednotlivé varianty financování majetku.

final grade: B

Evaluation criteria Grade
Meeting the objectives A
Selected procedure of the solution, the adequacy of the used methods A
The ability to interpret the results and to draw conclusions B
The practical usability of conclusions B
The thesis´s framework, used terminology and the professional level of language A
Using of information resources B

Tip: a short reference to the final thesis is also: https://www.vutbr.cz/en/studies/final-thesis?zp_id=82256

Back to list