• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Final theses


Final thesis detail

Title: Impedance Measurement of Lead-acid Accumulator
Type: Doctoral Thesis
Year: 2013/2014
Student: Ing. Pavel Abraham, Ph.D.
Leader: doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
Opponents: doc. Ing. Zdeněk Dostál, CSc., Ing. Petr Jareš, Ph.D.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Communication
Department: UETE
Study branch: Microelectronics and Technology (PK-MET)
Language: Czech
State: Defended (thesis was successfully defended)
Characteristics of thesis dilemmas:
Not applicable.
Objectives which should be achieve:
Not applicable.
Keywords:
EIS, impedance measurements, extended difference method, lead-acid accumulator,
impedance of active mass, impedance of collector, pulse regimes
Abstract:
This dissertation deals with impedance measurements of lead-acid accumulator.
Main aim was to study recent problems of impedance measurements of lead-acid
accumulator and most importantly to extend difference method and also to interpret its
results. The original DC difference method was developed earlier at our Power Sources
Laboratory of Department of Electrical and Electronic Technology. The DC difference
method and also the new AC difference method are both non-destructive, which means that
experimental data can be obtained in situ. New method provides more accurate set of
information because of its wide frequency range nature.
Electrodes of lead-acid accumulator were analysed with special attention to
collector / active mass double layer and to active mass itself. Various states and operation
regimes were investigated. Obtained data contributed to better understanding of involved
degradation mechanisms. Main aim of other experiment was to observe and interpret
corrosion rates of electrode collector composed of various lead alloys. Last but not least
charge and discharge regimes e.g. 100% deep of discharge regime, partial state of charge
(PSoC) regime and pulse charge regime were analysed.
BioLogic VSP was the device used for almost all experimental measurements. It
takes a lot of effort to optimise VSP operation regime. Best operation regime of VSP for
the difference method was suggested too.
Literature:
Not applicable.
Reason for concealment:
Not applicable.

File inserted by student Size Public version
Main document [.pdf] 4.89 MB yes
Thesis [.pdf] 1.4 MB yes

Classification by leader - doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.:
Ing. Pavel Abraham se v problematice olověných akumulátorů pohybuje již více než 8 let. Na výzkumu se začal podílet již v bakalářském studiu a od té doby se vypracoval mezi špičkové odborníky na poli elektrochemických zdrojů proudu, konkrétně olověných akumulátorů.

Tato práce je završením celé etapy výzkumů týkajících se problematiky impedančních měření olověného akumulátoru, kdy bylo nutno nejprve vyvinout vhodnou metodiku měření, tu aplikovat při tvorbě automatizovaného měřícího pracoviště a následně spustit celou sérii experimentů týkající se studia impedančních vlastností jednotlivých složek olověného akumulátoru.

Vlastní práce je přehledně členěna, kde na začátku je podán rozbor procesů probíhajících v olověném akumulátoru, jednotlivé degradační mechanismy, formační procesy atd. Část popisující impedanční měření podrobně rozebírá historický vývoj i současný stav impedančních měření a možnosti interpretace výsledků. V další části je rozpracována metodika měření při použití manuálního i automatického měřícího pracoviště. Následující experimentální část se zabývá přípravou jednotlivých experimentů a jejich průběhem. V poslední části jsou detailně popsány výsledky těchto experimentů, jejich diskuse a teoretické vysvětlení probíhajících dějů.


Disertační práci Ing. Pavla Abrahama doporučuji k obhajobě.Classification by opponent - doc. Ing. Zdeněk Dostál, CSc.:
viz posudek ve formátu pdfFile inserted by the reviewer Size
Dostál_RecenziaDrP-Abraham.pdf [.pdf] 190.68 kB B

Classification by opponent - Ing. Petr Jareš, Ph.D.:
viz posudek ve formátu pdfFile inserted by the reviewer Size
Jareš_posudek_Abraham.pdf [.pdf] 1.3 MB B

Tip: a short reference to the final thesis is also: https://www.vutbr.cz/en/studies/final-thesis?zp_id=65890

Back to list