• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Final theses


Final thesis detail

Title: Numerical simulation of core blowing
Type: Master's Thesis
Year: 2009/2010
Student: Ing. Martin Abraham
Leader: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
Opponent: Ing. Zdeněk Brázda
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Department: ÚST
Study branch: Foundry Technology
Language: Czech
State: Defended (thesis was successfully defended)
Characteristics of thesis dilemmas:
Not applicable.
Objectives which should be achieve:
Not applicable.
Keywords:
Numerical simulation
Simulation of core blowing
Abstract:
This work focuses on simulation of core blowing into the core boxes. Mechanical production of cores is now a normal part of any foundry. But can never predict whether core can make right the first time. This situation can be used as a helper QuikCAST simulation program that is able to handle the issue and deal with and can find the optimal basis.
Literature:
1. KRUTIŠ, V. Trendy a vývoj v oblasti numerických simulací. Slévárenství. Říjen 2004, roč. LII, č. 10, s. 408-410. ISSN 0037-6825.
2. KRUTIŠ, V., aj. Numerické modelování tepelných procesů soustavy nálitek - exoobklad - forma. In Zborník referátov - TECHNOLÓGIA 2003. Bratislava: Strojnická fakulta STU v Bratislave, Slovensko, 2003, s. 57-60. ISBN 80-227-1935-8.
3. BONOLLO, F. and ODORIZZI, S. Numerical Simulation of Foundry Processes. 1st ed. Padova: S.G.E., 2001. 264 p. ISBN 88-86281-63-3.
4. ČECH, J. and ZEMČÍK, L. Analysis of cooling curves of various alloys for the needs of simulation programs. Archives of Foundry. April 2002, vol. 24, no. 4, p. 80-86. ISSN 1642-5308.
5. CAMPBELL, J. Castings. 1st ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1997. 352 p. ISBN 8131200914.
Reason for concealment:
Not applicable.

File inserted by student Size Public version
Main document [.pdf] 6.86 MB yes

Classification by leader - Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.:
Práce se zabývá zcela novým tématem a to je numerická simulace vstřelování pískových směsí do jaderníků. Diplomant aktivním přístupem zvládl oblast definování počátečních a okrajových podmínek výpočtů a naučil se rovněž interpretovat dosažené výsledky. Práce byla experimentálně validována ve spolupráci s JMA Hodonín, přičemž výsledky práce budou podkladem pro případné konstrukční zásahy do jaderníku. Práci hodnotím známkou výborně/A a doporučuji k obhajobě.

final grade: A

Kritérium hodnocení Známka
Fulfilment of requirements and objectives of assignment A
Working process, extent and suitability of applied methods A
Scholarly contribution and originality B
Ability to interpret achieved results and draw conclusions B
Applicability of results in practice or theory A
Logical arrangement of thesis and its layout A
Grafic layout, used style and language level A
Work with used sources including quotations B
Student's independence when working on the topic A

Classification by opponent - Ing. Zdeněk Brázda:
Diplomová práce je logicky uspořádána, výsledky experimentů jsou přehledné a srozumitelné. Diplomant při jejím řešení prokázal hluboké teoretické i praktické znalosti a schopnost pracovat s odbornou literaturou.

final grade: A

Kritérium hodnocení Známka
Fulfilment of requirements and objectives of assignment A
Working process, extent and suitability of applied methods A
Scholarly contribution and originality B
Ability to interpret achieved results and draw conclusions A
Applicability of results in practice or theory A
Logical arrangement of thesis and its layout A
Grafic layout, used style and language level A
Work with used sources including quotations A

Tip: a short reference to the final thesis is also: https://www.vutbr.cz/en/studies/final-thesis?zp_id=29227

Back to list