• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Final theses

Faculty Year
Language of thesis
Type of work
Searched text
 search keywords  search in thesis author
 search in title work  search in thesis leader
 look at abstract  
Note
- the search is case and diacritics insensitive
- use the '*' wild-card character to replace a portion of a string

Final thesis detail

Title: Numerical simulation of core blowing
Type: Master's Thesis
Year: 2009/2010
Student: Ing. Martin Abraham
Leader: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.
Opponent: Ing. Zdeněk Brázda
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Department: ÚST
Study branch: Foundry Technology
Language: Czech
State: Defended (thesis was successfully defended)
Characteristics of thesis dilemmas:
Not applicable.
Objectives which should be achieve:
Not applicable.
Keywords:
Numerical simulation
Simulation of core blowing
Abstract:
This work focuses on simulation of core blowing into the core boxes. Mechanical production of cores is now a normal part of any foundry. But can never predict whether core can make right the first time. This situation can be used as a helper QuikCAST simulation program that is able to handle the issue and deal with and can find the optimal basis.
Literature:
1. KRUTIŠ, V. Trendy a vývoj v oblasti numerických simulací. Slévárenství. Říjen 2004, roč. LII, č. 10, s. 408-410. ISSN 0037-6825.
2. KRUTIŠ, V., aj. Numerické modelování tepelných procesů soustavy nálitek - exoobklad - forma. In Zborník referátov - TECHNOLÓGIA 2003. Bratislava: Strojnická fakulta STU v Bratislave, Slovensko, 2003, s. 57-60. ISBN 80-227-1935-8.
3. BONOLLO, F. and ODORIZZI, S. Numerical Simulation of Foundry Processes. 1st ed. Padova: S.G.E., 2001. 264 p. ISBN 88-86281-63-3.
4. ČECH, J. and ZEMČÍK, L. Analysis of cooling curves of various alloys for the needs of simulation programs. Archives of Foundry. April 2002, vol. 24, no. 4, p. 80-86. ISSN 1642-5308.
5. CAMPBELL, J. Castings. 1st ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1997. 352 p. ISBN 8131200914.
Reason for concealment:
Not applicable.

File inserted by student Size Public version
Main document [.pdf] 6.86 MB yes

Classification by leader - Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.:
Práce se zabývá zcela novým tématem a to je numerická simulace vstřelování pískových směsí do jaderníků. Diplomant aktivním přístupem zvládl oblast definování počátečních a okrajových podmínek výpočtů a naučil se rovněž interpretovat dosažené výsledky. Práce byla experimentálně validována ve spolupráci s JMA Hodonín, přičemž výsledky práce budou podkladem pro případné konstrukční zásahy do jaderníku. Práci hodnotím známkou výborně/A a doporučuji k obhajobě.

final grade: A

Kritérium hodnocení Známka
Fulfilment of requirements and objectives of assignment A
Working process, extent and suitability of applied methods A
Scholarly contribution and originality B
Ability to interpret achieved results and draw conclusions B
Applicability of results in practice or theory A
Logical arrangement of thesis and its layout A
Grafic layout, used style and language level A
Work with used sources including quotations B
Student's independence when working on the topic A

Classification by opponent - Ing. Zdeněk Brázda:
Diplomová práce je logicky uspořádána, výsledky experimentů jsou přehledné a srozumitelné. Diplomant při jejím řešení prokázal hluboké teoretické i praktické znalosti a schopnost pracovat s odbornou literaturou.

final grade: A

Kritérium hodnocení Známka
Fulfilment of requirements and objectives of assignment A
Working process, extent and suitability of applied methods A
Scholarly contribution and originality B
Ability to interpret achieved results and draw conclusions A
Applicability of results in practice or theory A
Logical arrangement of thesis and its layout A
Grafic layout, used style and language level A
Work with used sources including quotations A

Tip: a short reference to the final thesis is also: https://www.vutbr.cz/en/studies/final-thesis?zp_id=29227

Back to list