• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Final theses


Final thesis detail

Title: Technological aspects of cutting tools wear
Type: Bachelor's Thesis
Year: 2007/2008
Student: Ing. Martin Abraham
Leader: doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc.
Opponent: doc. Ing. Anton Humár, CSc.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Department: ÚST
Study branch: Mechanical Engineering
Language: Czech
State: Defended (thesis was successfully defended)
Characteristics of thesis dilemmas:
Not applicable.
Objectives which should be achieve:
Not applicable.
Keywords:
Cutting Tools wear
Abstract:
Abraham, M. Technological aspects of cutting tools wear. Faculty of Mechanical Engineering of Brno University  of Technology, 34s. Bachelor´s Thesis.
Literature:
1.AB SANDVIK COROMANT-SANDVIK CZ s.r.o. Příručka obrábění – kniha pro praktiky. Přel.M.Kudela. 1.vyd. Praha : Scientia, s.r.o. 1997. 857s. Přel. z : Modern Metal Cutting – A   Practical Handbook. ISBN 91-972299-4-6.
2. FOREJT, Milan., PÍŠKA, Miroslav. Teorie obrábění, tváření a nástroje. 1.vyd. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2006. 226s. ISBN 80-214-2374-9.
3. HUMÁR, Anton. Slinuté karbidy a řezná keramika pro obrábění. 1.vyd. Brno: CCB, 1995. 265s. ISBN 0-5825-10-4.
4. KOCMAN, Karel., PROKOP, Jaroslav. Technologie obrábění. 1.vyd. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2001. 270s. ISBN 80-214-1996-2.
5. KŘÍŽ, R., VÁVRA, P. Strojírenská příručka 7.svazek. 1.vyd. Praha : Scientia, 1996. 212s. ISBN  80-7183-024-0.
6. KOCMAN, Karel. Speciální technologie. Obrábění. 1.vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 228 s. ISBN 80-214-2562-8.
Reason for concealment:
Not applicable.

File inserted by student Size Public version
Main document [.pdf] 466.01 kB yes

Classification by leader - doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc.:
V předložené bakalářské práci je řešena problematika optřebení řezného nástroje se zaměřením na proces soustružení válcových ploch. V úvodní části je identifikováno opotřebení nástroje, jeho formy,typy a mechanizmy. V další části jsou posouzeny základní technologické vlivy na opotřebení řezného nástroje.Zvláště oceňuji zpracovanou metodiku vyhodnocení funkční závislosti opotřebení na čase trvání řezného procesu.

final grade: B

Známka
A
A
B
B
A
A
A
B
B

Classification by opponent - doc. Ing. Anton Humár, CSc.:
Pojetí bakalářské práce vychází z běžných znalostí aplikací soudobých vzorů řešení dané problematiky. Uchazeč někdy zaměňuje odborné výrazy, např. VB, VC VN, atd. na straně 9 nejsou formy, ale kritéria opotřebení (formy jsou fazetka na hřbetě, výmol na čele, atd.). Po formální stránce by práci prospělo zarovnávání textu do bloku a oddělování vlastního textu od tučně tištěných hlaviček (např. str. 11, 12, 13, atd.).

final grade: C

Známka
B
B
C
C
C
B
D
C

Tip: a short reference to the final thesis is also: https://www.vutbr.cz/en/studies/final-thesis?zp_id=11859

Back to list