• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Final theses

Faculty Year
Language of thesis
Type of work
Searched text
 search keywords  search in thesis author
 search in title work  search in thesis leader
 look at abstract  
Note
- the search is case and diacritics insensitive
- use the '*' wild-card character to replace a portion of a string

Final thesis detail

Title: Technological aspects of cutting tools wear
Type: Bachelor's Thesis
Year: 2007/2008
Student: Ing. Martin Abraham
Leader: doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc.
Opponent: doc. Ing. Anton Humár, CSc.
Faculty: Faculty of Mechanical Engineering
Department: ÚST
Study branch: Mechanical Engineering
Language: Czech
State: Defended (thesis was successfully defended)
Characteristics of thesis dilemmas:
Not applicable.
Objectives which should be achieve:
Not applicable.
Keywords:
Cutting Tools wear
Abstract:
Abraham, M. Technological aspects of cutting tools wear. Faculty of Mechanical Engineering of Brno University  of Technology, 34s. Bachelor´s Thesis.
Literature:
1.AB SANDVIK COROMANT-SANDVIK CZ s.r.o. Příručka obrábění – kniha pro praktiky. Přel.M.Kudela. 1.vyd. Praha : Scientia, s.r.o. 1997. 857s. Přel. z : Modern Metal Cutting – A   Practical Handbook. ISBN 91-972299-4-6.
2. FOREJT, Milan., PÍŠKA, Miroslav. Teorie obrábění, tváření a nástroje. 1.vyd. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2006. 226s. ISBN 80-214-2374-9.
3. HUMÁR, Anton. Slinuté karbidy a řezná keramika pro obrábění. 1.vyd. Brno: CCB, 1995. 265s. ISBN 0-5825-10-4.
4. KOCMAN, Karel., PROKOP, Jaroslav. Technologie obrábění. 1.vyd. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2001. 270s. ISBN 80-214-1996-2.
5. KŘÍŽ, R., VÁVRA, P. Strojírenská příručka 7.svazek. 1.vyd. Praha : Scientia, 1996. 212s. ISBN  80-7183-024-0.
6. KOCMAN, Karel. Speciální technologie. Obrábění. 1.vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 228 s. ISBN 80-214-2562-8.
Reason for concealment:
Not applicable.

File inserted by student Size Public version
Main document [.pdf] 466.01 kB yes

Classification by leader - doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc.:
V předložené bakalářské práci je řešena problematika optřebení řezného nástroje se zaměřením na proces soustružení válcových ploch. V úvodní části je identifikováno opotřebení nástroje, jeho formy,typy a mechanizmy. V další části jsou posouzeny základní technologické vlivy na opotřebení řezného nástroje.Zvláště oceňuji zpracovanou metodiku vyhodnocení funkční závislosti opotřebení na čase trvání řezného procesu.

final grade: B

Známka
A
A
B
B
A
A
A
B
B

Classification by opponent - doc. Ing. Anton Humár, CSc.:
Pojetí bakalářské práce vychází z běžných znalostí aplikací soudobých vzorů řešení dané problematiky. Uchazeč někdy zaměňuje odborné výrazy, např. VB, VC VN, atd. na straně 9 nejsou formy, ale kritéria opotřebení (formy jsou fazetka na hřbetě, výmol na čele, atd.). Po formální stránce by práci prospělo zarovnávání textu do bloku a oddělování vlastního textu od tučně tištěných hlaviček (např. str. 11, 12, 13, atd.).

final grade: C

Známka
B
B
C
C
C
B
D
C

Tip: a short reference to the final thesis is also: https://www.vutbr.cz/en/studies/final-thesis?zp_id=11859

Back to list