• Brno University of Technology - Centre of Sports Activities
  • Research centres

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Academic authorities

Rector

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c. 
Tel: +420 541 145 200
E-mail: rektor@ro.vutbr.cz

Vice-Rector for Development

Doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.
Tel: +420 541 145 232
E-mail: prorektor-rozvoj@ro.vutbr.cz

Vice-rector for education and student affairs

Prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.
Tel: +420 541 145 207
E-mail: prorektor-vzdelavani@ro.vutbr.cz

Vice-rector for research and creative activities

Prof. Ing. Lubomír Grmela, CSc.
Tel: +420 541 145 206
E-mail: prorektor-vyzkum@ro.vutbr.cz

Vice-rector FOR INTERNATIONAL RELATIONS

Prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.
Tel: +420 541 145 218
prorektor-zahranici@ro.vutbr.cz

ECTS Label