Bachelor's Thesis

Modern trends in technical measurements

Final Thesis 4.1 MB Appendix 4.65 MB

Author of thesis: Ing. Ladislav Kollmann

Acad. year: 2013/2014

Supervisor: Ing. František Vdoleček, CSc.

Reviewer: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstract:

Bachelor thesis is focused on modern trends in technical measurements. The first part is devoted to the measurement status in the technical practice, the trends of its development and some selected analysis of these trends. An emphasis is put on the efforts of objectification of the measurement process to eliminate a man influence on its results. The final section shows new approaches to measuring with the example, which is a measurement of length – one of the oldest metrological tasks in human history.

Keywords:

Measurement, measuring equipment, automation, sensor, computer-based measurment system, virtual measurement systems, measurement of length.

Date of defence

19.6.2014

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaBznamka

Grade

B

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study programme

Engineering (B2341-3)

Study field

Mechanical Engineering

Composition of Committee

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
Ing. Ondřej Andrš, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Supervisor’s report
Ing. František Vdoleček, CSc.

Zadání bakalářské práce bylo splněno. Student pracoval v některých obdobích až příliš samostatně. Otázkou může být, zda právě příklad z oboru měření délek nejlépe vystihuje všechny současné trendy rozvoje technického měření. Student však této aplikační kapitole věnoval hodně prostoru i času. Iniciativně sám zorganizoval i absolvoval praktickou část měření přímo ve firmách.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment B
Working process, extent and suitability of applied methods B
Scholarly contribution and originality B
Ability to interpret achieved results and draw conclusions B
Applicability of results in practice or theory B
Logical arrangement of thesis and its layout B
Grafic layout, used style and language level A
Work with used sources including quotations B
Student's independence when working on the topic B

Grade proposed by supervisor: B

Reviewer’s report
Ing. Zdeněk Vojáček

Autor zpracoval zadání v souladu s doporučenou osnovou. Bylo vhodné provázat automatizaci měření a metody měření s rostoucími požadavky na jakost výrobků.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment C
Working process, extent and suitability of applied methods B
Scholarly contribution and originality C
Ability to interpret achieved results and draw conclusions B
Applicability of results in practice or theory C
Logical arrangement of thesis and its layout C
Grafic layout, used style and language level A
Work with used sources including quotations B

Grade proposed by reviewer: C