Bachelor's Thesis

EDU-mod model control by programmable logic controller FX3U

Final Thesis 4.01 MB

Author of thesis: Ing. David Marek

Acad. year: 2011/2012

Supervisor: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Reviewer: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Abstract:

This work was created as a support for teaching at the Faculty of Mechanical Engineering of the Brno University of Technology at the Institute of Automation and Computer Science for the study of Programmable automatic machines. The aim of this work was to acquaint with the models of EDU-mod system, Mitsubishi FX3U-32M programmable automatic machine and the GX IEC Developer 7.01 development environment, then to create the sample settings with the tasks controlling elaboration and to verify their functionality by PLC consequently.

Keywords:

EDU-mod, Mitsubishi FX3U-32M, GX IEC Developer 7.01, PLC, EasyBuilder, MT6050i

Date of defence

19.6.2012

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaBznamka

Grade

B

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study programme

Engineering (B2341-3)

Study field

Applied Computer Science and Control

Composition of Committee

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
doc. Ing. Jiří Macháček, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Supervisor’s report
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem bakalářské práce byl návrh a realizace řízení modelů křižovatky a automatické pračky programovatelným automatem Mitsubishi FX3U. Dalším cílem bylo vytvoření vzorových zadání a jejich vypracování.

Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí realizace programové části. Student úspěšně zvládl implementaci programového kódu v prostředí GX IEC Developeru a funkčnost navržených úloh ověřil na programovatelném automatu Mitsubishi FX3U-32M.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment A
Working process, extent and suitability of applied methods A
Scholarly contribution and originality B
Ability to interpret achieved results and draw conclusions A
Applicability of results in practice or theory B
Logical arrangement of thesis and its layout A
Grafic layout, used style and language level B
Work with used sources including quotations B
Student's independence when working on the topic A

Grade proposed by supervisor: A

Reviewer’s report
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Zadání závěrečné bakalářské práce není obtížné, ale zadání bylo značně překročeno zpracováním více variant řešení pro každý ze dvou zadaných modelů řízených technologií.
Bakalář navrhl a odzkoušel hodnotné uživatelské programové vybavení pro řízení modelů soustav pomocí programovatelného automatu FX3U, včetně programů ovládání pračky pomocí operátorského panelu.
Pro úplnost mohla být zpracována bloková shémata propojení dotyčných zařízení (model technologie-PLC-oper. panel-PC). Taktéž z didaktických důvodů mohly být uvedeny příklady komentovaných výpisů klíčových částí programů, které byly zpracovány v 4 různých programových jazycích.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment A
Working process, extent and suitability of applied methods A
Scholarly contribution and originality B
Ability to interpret achieved results and draw conclusions A
Applicability of results in practice or theory B
Logical arrangement of thesis and its layout B
Grafic layout, used style and language level A
Work with used sources including quotations B

Grade proposed by reviewer: B