Bachelor's Thesis

EDU-mod models

Final Thesis 2.43 MB Appendix 605.36 kB

Author of thesis: Ing. Ondřej Janů

Acad. year: 2010/2011

Supervisor: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Reviewer: Ing. Jiří Voldán

Abstract:

This bachelor´s thesis deals with the design of EDU-mod model. EDU-mod models are used for teaching control systems. The thesis deals with the design of control circuit with microcontroller, programming this circuit and with the design of demonstration tasks. Model is controlled by Atmel ATmega128. Microcontroller was programmed by Biprog programmer, which was made for the purpose of this work. Designed tasks were programmed  in STL programming language in STEP7 Micro/Win development environment. Functionality was verified by controlling by PLC SIEMENS Simatic S7-224XP.

Keywords:

PLC, EDU-mod, Atmel ATmega128, Siemens Simatic S7, STEP7

Date of defence

21.6.2011

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaBznamka

Grade

B

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study field

Applied Computer Science and Control

Composition of Committee

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Supervisor’s report
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Předložená bakalářská práce řeší návrh a realizaci výukového modelu EDU-mod s následnou demonstrací funkčnosti řízení pomocí PLC Simatic S7-200 CPU224XP. Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace. Veškerý hardware je založen na populární architektuře mikrořadičů AVR, konkrétně řady ATmega128. Jednotlivé komponenty navrženého modelu EDU-mod jsou v práci přehledně zpracovány, především po hardwarové stránce. Práce je zpracována přehledně, logicky a až na některé "překlepy" (např. v kapitole 3.7 řádek 8) neobsahuje vážnější chyby.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment A
Working process, extent and suitability of applied methods C
Scholarly contribution and originality B
Ability to interpret achieved results and draw conclusions B
Applicability of results in practice or theory B
Logical arrangement of thesis and its layout B
Grafic layout, used style and language level B
Work with used sources including quotations B
Student's independence when working on the topic B

Grade proposed by supervisor: B

Reviewer’s report
Ing. Jiří Voldán

Práce měla za cíl navrhnout a realizovat modely soustav EDU-mod, podobné jako jsou v laboratoři, a navrhnou k nim vzorové zadání. Jedná se o středně náročné téma vyžadující hlavně praktickou realizaci elektronické, ale i programovací části. Hlavní cíle byly úspěšně splněny a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment B
Working process, extent and suitability of applied methods B
Scholarly contribution and originality B
Ability to interpret achieved results and draw conclusions B
Applicability of results in practice or theory A
Logical arrangement of thesis and its layout A
Grafic layout, used style and language level A
Work with used sources including quotations B

Grade proposed by reviewer: B