Master's Thesis

Laboratory example of synchronous motor control

Final Thesis 2.29 MB Appendix 3.08 MB

Author of thesis: Ing. Václav Vrtal

Acad. year: 2009/2010

Supervisor: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Reviewer: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstract:

This thesis deals with the speed control three-phase asynchronous motor revolutions by a frequency converter Sinamics G110 by way of the programmable automat SIMATIC S7-224XP. Control of programmable automat is realized the operator panel TP 177 micro. Communication between the PLC and frequency converter is realized by USS protocol on bus RS-485.
The main goal was to design and implement software, which would allow operation to choose different variations of speed time histories (sinusoid, saw, jump course, etc.), but also the possibility to control the position.
Another goal was to create graphical environment for the operator panel that allows manual control, editing and monitoring of engine speed.
The last goal was to evaluate the results and summary of findings during commissioning.

Keywords:

three-phase asynchronous motor, programmable automat SIMATIC S7-224XP, frequency converter Sinamics G110, operator panel TP 177 micro, USS libary

Date of defence

14.6.2010

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaAznamka

Grade

A

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study programme

Mechanical Engineering (N2301-3)

Study field

Applied Computer Science and Control

Composition of Committee

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
Prof.Ing.Tomáš Saloky,CSc. (člen)
Doc.Ing.Eva Kureková,CSc. (člen)
Doc.Ing.Ondrej Liška,CSc. (člen)

Supervisor’s report
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Navržené řízení pohonu bylo realizováno a je plně funkční.
Diplomant úspěšně překonal přístrojové problémy a nekompatibilitu programového vybavení.
Řešení diplomové práce bylo značně náročné.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment B
Working process, extent and suitability of applied methods B
Scholarly contribution and originality A
Ability to interpret achieved results and draw conclusions B
Applicability of results in practice or theory A
Logical arrangement of thesis and its layout B
Grafic layout, used style and language level B
Work with used sources including quotations B
Student's independence when working on the topic A

Grade proposed by supervisor: B

Reviewer’s report
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Předložená diplomová práce si klade za cíl řízení otáček asynchronního elektromotoru frekvenčním měničem pomocí programovatelného automatu Simatic S7-224XP. Ovládání je realizováno operátorským panelem HMI. Programovatelný automat umožňuje např. úlohy generování různých časových průběhů, jako obdelníkového, sinusového, pilového tvaru. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací. Práce obsahuje minimální množství pravopisných chyb a překlepů, které lze přičíst spíše nepozornosti autora. V textu např. str. 32 není uveden odkaz na zdroje textů a obrázků. Grafické zpracování na HMI panelu je na velmi dobré úrovni.

Hlavní cíl „návrh a realizace uživatelského programového vybavení, které by demonstrovalo možnosti regulací pro ukázky v laboratorních cvičeních“ byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment B
Working process, extent and suitability of applied methods B
Scholarly contribution and originality B
Ability to interpret achieved results and draw conclusions B
Applicability of results in practice or theory A
Logical arrangement of thesis and its layout B
Grafic layout, used style and language level B
Work with used sources including quotations E

Grade proposed by reviewer: B