Master's Thesis

Optimalization of control algorithm by evolutionary algorithm

Final Thesis 1.69 MB Appendix 547.29 kB

Author of thesis: Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.

Acad. year: 2009/2010

Supervisor: prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.

Reviewer: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Abstract:

My thesis deals with possibilities of using evolutionary computation in the field of automation. The theoretical part of the thesis describes the techniques used in the automation and optimization. The practical part of the thesis connects these two disciplines, the output of this work is a program for automatic design of parameters of regulator using a genetic algorithm.

Keywords:

Evolutionary, genetic, optimization, parameters, control, controller, delay.

Date of defence

14.6.2010

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaAznamka

Grade

A

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study field

Applied Computer Science and Control

Composition of Committee

Prof.Ing.Miluše Vítečková,CSc. (předseda)
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
Doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
Doc. Ing. Petr Kočí, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)

Supervisor’s report
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.

Práce je jak po teoretické tak i praktické stránce na velmi vysoké úrovni.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment A
Working process, extent and suitability of applied methods A
Scholarly contribution and originality B
Ability to interpret achieved results and draw conclusions A
Applicability of results in practice or theory A
Logical arrangement of thesis and its layout A
Grafic layout, used style and language level A
Work with used sources including quotations A
Student's independence when working on the topic A

Grade proposed by supervisor: A

Daná DP se zaměřila na proces optimalizace řídícího algoritmu pomocí metod umělé inteligence. Volnost definice zadání umožnila diplomantovi zvolit si libovolný regulátor. Zvolený PID i PSD regulátor poskytl dostatečnou robustnost pro stanovený účel, přičemž další přínos práce spočíval v hledání optimálních parametrů těchto regulátorů pomocí evolučních optimalizačních postupů. Navržené a modifikovatelné parametry soustavy plně splňují účel zadání. Část optimalizace byla řešená GADS toolboxem v systému Matlab, popis užitých metod optimalizace byl však ponechán na čtenáři, který daný toolbox vlastní, pro ostatní se z popisu jedna o black box. V prácí jsem minoritně hodnotil textovou část, naopak majoritně aplikační výstup a jeho funkcionalitu. V tomto ohledu diplomovou práci hodnotím jako přínosnou a kvalitní, práci ve které diplomant jednoznačně prokázal své schopnosti samostatné a odborné  inženýrské práce v daném oboru. Danou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B / velmi dobře.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment A
Working process, extent and suitability of applied methods B
Scholarly contribution and originality A
Ability to interpret achieved results and draw conclusions A
Applicability of results in practice or theory A
Logical arrangement of thesis and its layout A
Grafic layout, used style and language level C
Work with used sources including quotations A

Grade proposed by reviewer: B