Master's Thesis

Motor speed control exhibit with frequency changer

Final Thesis 2.53 MB Appendix 256.95 kB

Author of thesis: Ing. Jiří Möhwald

Acad. year: 2008/2009

Supervisor: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Reviewer: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstract:

The following diploma thesis deals with the management of asynchronous motor revolutions by a frequency converter MICROMASTER 440 via the programmable controller S7-200.
    At the beginning, I researched the company documentation of Siemens, which is the producer of the frequency converter and the programmable controller mentioned above. As my work proceeded, I also started to study the company documentation of Mitsubishi Electric, which produces the operating pannel.
    The first part of my thesis provides a general description of the stated devices and the second part deals with the solution of the task itself.
    My task was to design a way of communication between the converter and the controller. I chose a USS protocol via serial port RS-485. The operation of the controller was performed by using an operating terminal type GOT1000 which was connected to the controller.
    In summary, my diploma thesis primarily deals with the construction of an operating programme for the controller and with creating of a graphical control on the terminal.
    In the end, I evaluated the knowledge gained during the work on this subject and suggested further procedures.

Keywords:

Frequency converter,  programmable controller, operating terminal, USS4 protocol,
S7-200, GOT 1000, STEP 7-Micro/WIN, GT Designer 2.

Date of defence

22.6.2009

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaBznamka

Grade

B

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study field

Applied Computer Science and Control

Composition of Committee

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (člen)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Supervisor’s report
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Spíše náročné téma, protože bylo nutné zvládnout práci s frekvenčním měničem, s programovatelným automatem a operátorským panelem. Realizován funkční vzorek zařízení pro laboratorní úlohu.
Mark
B
A
B
A
B
C
D
C
B

Grade proposed by supervisor: B

Reviewer’s report
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Práce si kladla za cíl vytvořit laboratorní ukázku řízení otáček asynchronního třífázového elektromotoru pomocí frekvenčního měniče. Jedná se o náročné téma, vyžadující teoretické znalosti z problematiky řízení i praktickou aplikaci programu do PLC. Autor se bohužel nevyhnul dílčím chybám, například v závěru. Ten je velmi stručný. V práci také chybý vysvětlení a popis veličin (str. 31). Hlavní cíl byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Mark
A
C
B
C
B
B
C
C

Grade proposed by reviewer: B