Master's Thesis

Motor arm control and object weight determination from dynamic motion

Final Thesis 2.7 MB Appendix 6.8 MB

Author of thesis: Ing. Radek Pour

Acad. year: 2007/2008

Supervisor: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Reviewer: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstract:

The diploma thesis is a part of the project Intelligent weighting and sorting of goods. The principle of measuring of weight from movement dynamics with derivation calculation relation is detailed described in the first part. The description of used automation means is also in the first part of the diploma thesis. The second part includes design of three adaptive control systems for controlling DC electromotor’s arm, communication principles between programmable logic controllers and designed code of program.

Keywords:

programmable logic controller, PLC, intelligent weighting, regulation, controller, Phoenix Contact

Date of defence

16.6.2008

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaAznamka

Grade

A

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study branch

Engineering Computer Science and Automation

Composition of Committee

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (člen)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Supervisor’s report
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Výborná úroveň práce ze všech hledisek. Návrh a realizace poloviny funkčního vzorku zařízení pro vážení a třídění zboží. Účast na celosvětové soutěži v aplikacích průmyslové automatizace.
Mark
A
A
A
A
A
A
A
A
B

Grade proposed by supervisor: A

Reviewer’s report
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Hlavním cílem předložené diplomové práce je inteligentní vážení a třídění zboží na prostředcích společnosti Phoenix Contact. V první části je podrobně rozebrán princip zjišťování hmotnosti z dynamiky pohybu s odvozením výpočtových vztahů a popis použitých automatizačních prostředků. Druhá část řeší návrh tří zpětnovazebních regulačních obvodů pro řízení ramene stejnosměrného motoru, principy komunikace mezi programovatelnými automaty a navržený kód programu. Práce je zvládnutá velmi dobře jak po formální tak i po obsahové stránce. Práce má dobrou grafickou úroveň, je dodržen jednotný styl, je doplněna číslovanými obrázky, tabulkami a nechybí zde ani odkazy na použitou literaturu.

Hlavní cíl „Řízení ramene motoru a určení hmotnosti předmětu z dynamiky pohybu“ byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Mark
A
A
A
A
A
A
B
A

Grade proposed by reviewer: A