Master's Thesis

Influence of the Elements Surrounding the Road on the Traffic Safety

Final Thesis 2.97 MB

Author of thesis: Ing. Eva Bláhová

Acad. year: 2013/2014

Supervisor: doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.

Reviewer: Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Abstract:

The thesis deals with the influence of the elements in surrounding the road on the traffic safety, focusing on visual distraction of the driver. Within the theoretical part are characterized transport system and its individual components (driver, environment and road, means of transportation and transport infrastructure) with emphasis on aspects affecting traffic safety and visual perception of the driver. The analytical part draws from video records with driving tests provided by the Institute of Forensic Engineering of Brno University of Technology. They were processed and the data were evaluated to determine mainly the length of individual driver’s gazes on particular elements in surrounding the road and their comparison with the time dedicated to driving. The conclusion of this part is intended for the studies of advertising signs as they are the elements with significant influence on driver’s distraction. Interpretation of the results followed by designing their applications to increase traffic safety is included in the last chapter.

Keywords:

Traffic safety, optical reaction, distraction time.

Date of defence

7.11.2014

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaAznamka

Grading

A

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study programme

Forensic Engineering (MFE)

Study field

Expert Engineering in Transport

Composition of Committee

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda)
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen)
Ing. Jaroslav Kudláček (člen)
Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)

Supervisor’s report
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D.

Diplomantka se zhostila velmi náročného úkolu velmi dobře. Vyhodnotila a statisticky zpracovala v rámci praktické části celkem 8 jízd, které byly naměřeny různými řidiči pomocí eyetrackeru s ohledem časovou náročnost úkonů, které řidič v rámci jízdy prováděl. Diplomantka zapracovala téměř všechny pokyny vedoucího, pravidelně konzultovala.
Práci lze jednoznačně doporučit k obhajobě.
Mark
A
B
A
B
A
A
B

Grade proposed by supervisor: A

Reviewer’s report
Ing. Albert Bradáč, Ph.D.

Předložená práce je na velmi dobré úrovni a doporučuji publikaci závěrů odborné veřejnosti.
Mark
A
A
A
A
A
A
A

Grade proposed by reviewer: A